systemisk (12)

rikke

2014-01-22

Comments Off on Processkonsultutbildning med systemteoretisk inriktning

Processkonsultutbildning med systemteoretisk inriktning

TEAM 8 SKÅNE
Datum
Processkonsultutbildningen genomförs i fem delar à två dagar under 2014. En uppföljningsdag anordnas senare. Internaten är förlagda på kursgårdar i Skåne.
Del 1: 22-23 januari, 2014
Del 2: 5-6 mars, 2014
Del 3: 9-10 april, 2014
Del 4: 21-22 maj, 2014
Del 5: 20-21 augusti, 2014
Varje internat börjar kl. 9.00 och dag 2 avslutas kl. 16.00.
Språk
Svenska. Vissa delar av utbildningen kommer att genomföras på danska och eventuellt engelska.
Antal platser
Antalet utbildningsplatser är begränsat till 18 stycken.
KOSTNAD OCH BETALNING
Kostnaden för hela utbildningen är 46 500 SEK per deltagare. Priset är exklusive kost, logi, resor och moms.
TEAM 8 ÄR FULLBELAGD
Anmälan är bindande efter den 6 januari 2014. När vi mottagit din anmälan fakturerar vi 50 % av den totala utbildningsavgiften och resterande när halva utbildningen har …

Läs mer ]

Taggar:  processkonsult, Processkonsultprogrammet, Processkonsultutbildning, Processledning, systemisk, systemiskt perspektiv, Åsa Dourén

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2013-04-17

0

Processkonsultutbildning med systemteoretisk inriktning

TEAM 6 SKÅNE
Datum
Processkonsultutbildningen genomförs i fem delar à två dagar under 2013. En uppföljningsdag anordnas senare. Internaten är förlagda på kursgårdar i Skåne.

Del 1: 17-18 april, 2013
Del 2: 29-30 maj, 2013
Del 3: 21-22 augusti, 2013
Del 4: 2-3 oktober, 2013
Del 5: 14-15 november, 2013 (prelimärt)

Varje internat börjar kl. 9.00 och dag 2 avslutas kl. 16.00.
Språk
Svenska. Vissa delar av utbildningen kommer att genomföras på danska och eventuellt engelska.
Antal platser
Antalet utbildningsplatser är begränsat till 18 stycken.
KOSTNAD OCH BETALNING
Kostnaden för hela utbildningen är 46 500 SEK per deltagare. Priset är exklusive kost, logi, resor och moms.
ANMÄL DIG HÄR
Anmälan är bindande efter den 05 april 2013. När vi mottagit din anmälan fakturerar vi 50 % av den totala utbildningsavgiften och resterande när halva utbildningen har …

Läs mer ]

Taggar:  Change process, forandringsledelse, Förändring, förändringskommunikation, ledarskapsprogram, program, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2012-12-18

0

Processkonsultutbildning med systemteoretisk inriktning

TEAM 5 STOCKHOLM
Datum
Processkonsultutbildningen genomförs i fem delar à två dagar under vintern 2012 och första halvåret 2013. En uppföljningsdag anordnas senare under  2013. Internaten är förlagda på kursgårdar nära Stockholm.

Del 1: 18-19 december, 2012
Del 2: 29-30 januari, 2013
Del 3: 12-13 mars, 2013
Del 4: 23-24 april, 2013
Del 5: 4-5 juni, 2013

Varje internat börjar kl. 9.00 och dag 2 avslutas kl. 16.00.Tid för uppföljning beslutas gemensamt.
Språk
Svenska. Vissa delar av utbildningen kommer att genomföras på danska och eventuellt engelska.
Antal platser
Antalet utbildningsplatser är begränsat till 18 stycken.
KOSTNAD OCH BETALNING
Kostnaden för hela utbildningen är 46 500 SEK per deltagare. Priset är exklusive kost, logi, resor och moms.
ANMÄL DIG HÄR.
Anmälan är bindande efter den 20 november 2012. När vi mottagit din anmälan fakturerar vi 50 % av …

Läs mer ]

Taggar:  Change, Change Agents, Processledning, program, Systemic, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Mick

2012-06-07

0

Om systemtänkandets roll

Peter Senge, den amerikanske forskaren och författaren till boken Den femte disciplinen förklarar här sin syn på systemtänkandets roll och behovet av intelligenta organisationer.
Mick Cordero

Läs mer ]

Taggar:  Den femte disciplinen, lärande organisation, metodik, Mick Cordero, Peter Senge, systemisk, systemteori, systemtänkande

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2012-03-06

0

Coaching med systemiskt perspektiv

SVERIGE, 2 dagar. Syftet är att ta tillvara det systemiska perspektivet och användningen av metodiken i sin coachande roll
Innehåll:

Introduktion till coaching och coachens roll ur ett systemiskt perspektiv
Utgångspunkten – etablera ett kontrakt, ämne, mål och arbetsform
Introduktion till team coaching
Användning av positioneringsbegreppet i coachingen
Användning av struktur, time-out och frågeteknik
Att initiera och sluta samtalsfältet
Chefen i coachrollen
Coachträning i lärande team
Witnessing som coaching metodik
Teamcoachen i den värdesättande positionen

Plats: Bestäms senare
Kostnad: 6 800 kr exklusive moms, kost och logi.
Du är välkommen att skicka din anmälan till asa@planb.se och om du har några frågor om kursen och dess innehåll så går det bra att ringa till Åsa på +46 702 52 72 18.

Läs mer ]

Taggar:  kurs, kursus, program, Systemic, systemisk, systemiskt perspektiv

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2012-02-14

0

Konflikthantering med systemiskt perspektiv

SVERIGE, 2 dagar. Syftet är att stärka de metodiska och systemiska tillgångarna vid hantering av konflikter
Innehåll:

Introduktion till hantering av konflikter ur systemiskt perspektiv
Utgångspunkten – etablera tillit, kontrakt, effektmål och arbetsform
Hantering av asymmetri och nivåer i systemet
Hantering av neutralitet
Identifiering av och samtal med nyckelpersoner
Identifiering av stödjande och repressiva krafter inom systemet
Metodik för integrering av olikheter
Förankring av nya lösningar i systemet

Plats: Bestäms senare beroende på deltagare.
Pris: 6 800 kr exklusive moms, kost och logi
Du är välkommen att skicka din  anmälan till asa@planb.se.
Om du har några frågor om kursen och dess innehåll så går det bra att ringa Åsa på 0702 52 72 18.

Läs mer ]

Taggar:  kurs, kursus, program, Systemic, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2012-01-02

0

Projektledning av förändring – en paradox?

En tid präglad av intensiv förändringstakt ställer nya krav på projektledarskapet. Bland våra kunder uppmärksammar vi fler och fler projektledare som vittnar om att de upplever en förskjutning av projektledarrollen där kraven på klassisk projektstyrning bibehålls samtidigt som kraven på de mer processuella och mellanmänskliga kompetenser intensifieras. En förskjutning som blir tydligare i takt med att projekten mer och mer relaterar till organisatoriska förändringar.
Många projekt mynnar ut i någon form av organisatorisk förändring. Man kan kategorisera projekt och graden av organisatorisk förändring i nivåer:

Förnyelse – fri förändringsprocess – Projektet syftar till att skapa det nya utan större hänsyn till det befintliga. Fundamentala och existentiella grunder såväl som dynamiska delar som produkter, tjänster, metoder, strukturer och kulturer skapas. Projektet präglas av en …

Läs mer ]

Taggar:  change management, Förändringsprocess, Henrik Challis, Intressentanalys, Processledning, Projektledning, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2011-11-10

1

Bestående resultat med nytt förhållningssätt

Peter Ahlm är egentligen controller, men arbetar på Lunds universitets centrala stab med projektledning av verksamhetsutvecklingsprojekt. För drygt ett år sedan gick han och en kollega Processkonsultutbildningen hos PlanB och han kan nu se på sitt arbete i termerna ”före utbildningen” och ”efter utbildningen”.
Kan du sammanfatta den största nyttan för dig med utbildningen för processkonsulter?
– Innan så arbetade vi nog väldigt företagsekonomiskt med vårt utvecklingsarbete. Vi var mycket rationella i vårt tankesätt. Vi lade upp en plan och följde den helt enkelt, säger Peter och fortsätter:- Nu har vi fått en större kunskap och känsla för hur vi kan se dem vi arbetar med. Vi kan se var möjligheterna finns, men också var eventuella framtida problem finns. Vi har ändrat …

Läs mer ]

Taggar:  Förändringsledning, Processkonsultutbildning, Processledning, Project management, projektledelse, Projektledning, Systemic, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2011-11-08

0

Organisationskulturen är nyckeln

När Lars Lanker anmälde sig till PlanB’s Processkonsultutbildning med systemteoretisk inriktning, var han helt nollställd och hade inga som helst förväntningar mer än att det skulle bli intressant att lära sig vad ”ett systemteoretiskt perspektiv” innebar:- När jag googlade på begreppet så var PlanB’s utbildning den enda träffen jag fick. Det fanns inga andra, säger han och ler.
Lars Lanker arbetar som affärsområdeschef i den delen av Sigma som ansvarar för ledarskap och förändring. Hösten 2010 skulle han leda en omfattande strukturförändring där fyra bolag inom Sigmakoncernen skulle slås ihop till en.
– Ganska snart efter att utbildningen hade satt igång så växte en väldigt tydlig bild fram av vad den hade att erbjuda i form av kompetenshöjning för individen, säger Lars.
Hur …

Läs mer ]

Taggar:  organisationskultur, Process Consultant, Processkonsultprogrammet, Processledare, Processledning, Systemic, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2010-10-13

5

Processkonsultutbildning

 

Mannaz utbildning är till för dig som arbetar som chef eller konsult med förändringsprocesser i organisationer. Oavsett om du finns i näringsliv eller offentlig verksamhet, är anställd eller driver egen verksamhet, kommer du genom utbildningen att utveckla din systemförståelse, få nya idéer och få träning för att med nya verktyg skapa ett bestående resultat i organisationer.
Vad säger tidigare deltagare?
Utbildningen ger dig:

en solid teoretisk grund att stå på och fler möjligheter att kunna hantera den komplexa verklighet som omger dig som processkonsult och ledare
en fördjupad förståelse kring strategiska förändringsprocesser i en organisation ur ett systemteoretiskt perspektiv
kunskap och verktyg för förändring av organisationer och individer
inblick i hur teori och praktik hänger ihop med dina egna tankar och handlingar i vardagsarbetet
möjlighet att praktisera …

Läs mer ]

Taggar:  Change Agents, consultant, Facilitation, Facilitator, konsulent, konsult, kurs, kursus, leadership, ledarskap, ledelse, proceskonsulent, Process Consultant, processkonsult, Processledare, Processledning, program, Systemic, systemisk, systemteori

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn