Systemic (11)

rikke

2012-12-18

0

Processkonsultutbildning med systemteoretisk inriktning

TEAM 5 STOCKHOLM
Datum
Processkonsultutbildningen genomförs i fem delar à två dagar under vintern 2012 och första halvåret 2013. En uppföljningsdag anordnas senare under  2013. Internaten är förlagda på kursgårdar nära Stockholm.

Del 1: 18-19 december, 2012
Del 2: 29-30 januari, 2013
Del 3: 12-13 mars, 2013
Del 4: 23-24 april, 2013
Del 5: 4-5 juni, 2013

Varje internat börjar kl. 9.00 och dag 2 avslutas kl. 16.00.Tid för uppföljning beslutas gemensamt.
Språk
Svenska. Vissa delar av utbildningen kommer att genomföras på danska och eventuellt engelska.
Antal platser
Antalet utbildningsplatser är begränsat till 18 stycken.
KOSTNAD OCH BETALNING
Kostnaden för hela utbildningen är 46 500 SEK per deltagare. Priset är exklusive kost, logi, resor och moms.
ANMÄL DIG HÄR.
Anmälan är bindande efter den 20 november 2012. När vi mottagit din anmälan fakturerar vi 50 % av …

Läs mer ]

Taggar:  Change, Change Agents, Processledning, program, Systemic, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2012-03-06

0

Coaching med systemiskt perspektiv

SVERIGE, 2 dagar. Syftet är att ta tillvara det systemiska perspektivet och användningen av metodiken i sin coachande roll
Innehåll:

Introduktion till coaching och coachens roll ur ett systemiskt perspektiv
Utgångspunkten – etablera ett kontrakt, ämne, mål och arbetsform
Introduktion till team coaching
Användning av positioneringsbegreppet i coachingen
Användning av struktur, time-out och frågeteknik
Att initiera och sluta samtalsfältet
Chefen i coachrollen
Coachträning i lärande team
Witnessing som coaching metodik
Teamcoachen i den värdesättande positionen

Plats: Bestäms senare
Kostnad: 6 800 kr exklusive moms, kost och logi.
Du är välkommen att skicka din anmälan till asa@planb.se och om du har några frågor om kursen och dess innehåll så går det bra att ringa till Åsa på +46 702 52 72 18.

Läs mer ]

Taggar:  kurs, kursus, program, Systemic, systemisk, systemiskt perspektiv

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2012-02-14

0

Konflikthantering med systemiskt perspektiv

SVERIGE, 2 dagar. Syftet är att stärka de metodiska och systemiska tillgångarna vid hantering av konflikter
Innehåll:

Introduktion till hantering av konflikter ur systemiskt perspektiv
Utgångspunkten – etablera tillit, kontrakt, effektmål och arbetsform
Hantering av asymmetri och nivåer i systemet
Hantering av neutralitet
Identifiering av och samtal med nyckelpersoner
Identifiering av stödjande och repressiva krafter inom systemet
Metodik för integrering av olikheter
Förankring av nya lösningar i systemet

Plats: Bestäms senare beroende på deltagare.
Pris: 6 800 kr exklusive moms, kost och logi
Du är välkommen att skicka din  anmälan till asa@planb.se.
Om du har några frågor om kursen och dess innehåll så går det bra att ringa Åsa på 0702 52 72 18.

Läs mer ]

Taggar:  kurs, kursus, program, Systemic, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2011-11-10

1

Bestående resultat med nytt förhållningssätt

Peter Ahlm är egentligen controller, men arbetar på Lunds universitets centrala stab med projektledning av verksamhetsutvecklingsprojekt. För drygt ett år sedan gick han och en kollega Processkonsultutbildningen hos PlanB och han kan nu se på sitt arbete i termerna ”före utbildningen” och ”efter utbildningen”.
Kan du sammanfatta den största nyttan för dig med utbildningen för processkonsulter?
– Innan så arbetade vi nog väldigt företagsekonomiskt med vårt utvecklingsarbete. Vi var mycket rationella i vårt tankesätt. Vi lade upp en plan och följde den helt enkelt, säger Peter och fortsätter:- Nu har vi fått en större kunskap och känsla för hur vi kan se dem vi arbetar med. Vi kan se var möjligheterna finns, men också var eventuella framtida problem finns. Vi har ändrat …

Läs mer ]

Taggar:  Förändringsledning, Processkonsultutbildning, Processledning, Project management, projektledelse, Projektledning, Systemic, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2011-11-08

0

Organisationskulturen är nyckeln

När Lars Lanker anmälde sig till PlanB’s Processkonsultutbildning med systemteoretisk inriktning, var han helt nollställd och hade inga som helst förväntningar mer än att det skulle bli intressant att lära sig vad ”ett systemteoretiskt perspektiv” innebar:- När jag googlade på begreppet så var PlanB’s utbildning den enda träffen jag fick. Det fanns inga andra, säger han och ler.
Lars Lanker arbetar som affärsområdeschef i den delen av Sigma som ansvarar för ledarskap och förändring. Hösten 2010 skulle han leda en omfattande strukturförändring där fyra bolag inom Sigmakoncernen skulle slås ihop till en.
– Ganska snart efter att utbildningen hade satt igång så växte en väldigt tydlig bild fram av vad den hade att erbjuda i form av kompetenshöjning för individen, säger Lars.
Hur …

Läs mer ]

Taggar:  organisationskultur, Process Consultant, Processkonsultprogrammet, Processledare, Processledning, Systemic, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2011-08-26

4

Emergent change in Egypt

The Arab Spring is an amazing example of emergence in the process of change. This speech given by Riyaad Minty, Manager of Al Jazeera Network’s social media initiatives, shows how people using social media to connect and communicate develop the needed critical mass to successfully overthrow the government of Egypt.
Complexity theory and studies of complex adaptive systems tells us that the amount of connections between the agents or the parts is a critical factor enabling emergent change. In this speech Riyaad Minty tells us how Twitter together with Al Jazeera enabled (or facilitated) the Arab Spring.

For further reading I highly recommend Margreth Wheatly’s article on emergence and social innovations.
Henrik Challis
Source: Media Evolution – The Conference in Malmö Sweden 27th of …

Läs mer ]

Taggar:  Change Agents, change management, Change process, Emergence, Systemic

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2011-01-10

1

Using emergence to take social innovations to scale

I have just rediscovered Margaret Wheatley’s work,  as I tend to do now and then. This article introduces how emergence as a change theory, offers methods and practices to accomplish systems-wide change.
http://www.margaretwheatley.com/articles/emergence.html
Henrik Challis

Läs mer ]

Taggar:  Change, change management, Change process, Emergence, Social Innovation, Systemic

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-11-09

2

Emergence – Complexity from Simplicity (1 of 2)

Emergent complexity can arise from simple interactions between agents following rules. The complexity that arises is suprising and challenges our assumptions about whether order comes from the top or the bottom.

Läs mer ]

Taggar:  Change, change management, Change process, Emergence, Systemic

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-11-09

0

Emergence – Complexity from Simplicity (2 of 2)

This is part two.
Emergent complexity can arise from simple interactions between agents following rules. The complexity that arises is suprising and challenges our assumptions about whether order comes from the top or the bottom.

Läs mer ]

Taggar:  Change, change management, Change process, Emergence, Systemic

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-11-01

0

Introduction to the science of complexity

In our efforts to empower change and transformation in organizations we find great inspiration in the scientific fields of complexity theory and complex adaptive systems (CAS).
Examples of complex adaptive systems include the stock market, ant colonies, the ecosystem, the brain, the immune system and any human social group-based endeavour. There are close relationships between the field of CAS and artificial life. In both areas the principles of emergence and self-organization are very important.
The systems are complex in that they are dynamic networks of interactions and relationships. They are adaptive in that their individual and collective behaviour changes as a result of experience. They change and adapt.
This particular film clip introduces the science of complexity. The clip is from The Cassiopeia Project …

Läs mer ]

Taggar:  Change, Complexity, Emergence, Systemic, Theory

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn