Processledning (10)

Ingela

2016-06-27

0

Informationsträff i augusti

I oktober drar vi igång två nya omgångar av Processkonsultutbildningen, vår 11-dagarsutbildning för chefer och förändringsledare som bidrar till mer bestående resultat i förändringsarbetet i organisationer, stora som små.
Är du själv nyfiken på utbildningen? Eller känner du någon som absolut borde gå? Kom på informationsträff hos oss och ta med dig andra som är intresserade. Kan du inte gå själv, men vill tipsa oss om lämpliga kandidater? Hör av dig till Klaudia Junghagen per mail här så tar vi kontakt.
Informationsträff i Stockholm
Tisdagen den 30 augusti kl. 16.00 – 17.30 på Riddargatan 17D, 3 tr i Stockholm
ANMÄL DIG HÄR TILL INFOTRÄFF I STOCKHOLM
Vi berättar om utbildningen. Du får träffa och prata med programledarna och vi bjuder på lite att dricka och …

Läs mer ]

Taggar:  För dig som är chef, Förändringsledning, informationsmöte, informationsträff, Malmö, processkonsult, Processkonsultprogrammet, Processledning, Stockholm, systemiskt perspektiv

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2015-04-28

0

Case: Flytten blev katalysatorn i förändringsarbetet

När kommunen skulle planera för en ny förvaltningsbyggnad tog man samtidigt beslutet att samla fem av kommunens förvaltningar på samma ställe. Man ville underlätta utvecklingen mot en smidigare och effektivare service till medborgarna, genom utökat samarbete över förvaltnings- och avdelningsgränserna.
PlanB anlitades för att med processledarkompetens involvera alla de 450 medarbetarna i en process där man tillsammans utvecklade förvaltningarnas arbetssätt efter de nya förutsättningarna.

Läs mer ]

Taggar:  involvering, Large Group Intervention, Processledning

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2014-01-22

Comments Off on Processkonsultutbildning med systemteoretisk inriktning

Processkonsultutbildning med systemteoretisk inriktning

TEAM 8 SKÅNE
Datum
Processkonsultutbildningen genomförs i fem delar à två dagar under 2014. En uppföljningsdag anordnas senare. Internaten är förlagda på kursgårdar i Skåne.
Del 1: 22-23 januari, 2014
Del 2: 5-6 mars, 2014
Del 3: 9-10 april, 2014
Del 4: 21-22 maj, 2014
Del 5: 20-21 augusti, 2014
Varje internat börjar kl. 9.00 och dag 2 avslutas kl. 16.00.
Språk
Svenska. Vissa delar av utbildningen kommer att genomföras på danska och eventuellt engelska.
Antal platser
Antalet utbildningsplatser är begränsat till 18 stycken.
KOSTNAD OCH BETALNING
Kostnaden för hela utbildningen är 46 500 SEK per deltagare. Priset är exklusive kost, logi, resor och moms.
TEAM 8 ÄR FULLBELAGD
Anmälan är bindande efter den 6 januari 2014. När vi mottagit din anmälan fakturerar vi 50 % av den totala utbildningsavgiften och resterande när halva utbildningen har …

Läs mer ]

Taggar:  processkonsult, Processkonsultprogrammet, Processkonsultutbildning, Processledning, systemisk, systemiskt perspektiv, Åsa Dourén

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2013-01-29

0

“Utbildningen stärkte mig i mitt ledarskap”

Maria Backe arbetar som enhetschef på Länsstyrelsen i Stockholm. Under hösten 2011 och våren 2012 var hon en av deltagarna i PlanB:s Processkonsultutbildning i Stockholm.
Utbildningen vänder sig till chefer eller konsulter som arbetar med förändringsprocesser i organisationer. Det som skiljer PlanB:s utbildning från andra i branschen är att den har en systemteoretisk inriktning och den syftar till att ge deltagarna bättre systemförståelse, nya idéer och verktyg för att kunna skapa bestående resultat i sina organisationer.
Vad var det viktigaste du tog med dig ifrån utbildningen?
– Jag kände mig stärkt i mitt ledarskap. Jag tycker att jag fick en skön bekräftelse på att jag var inne på rätt väg, sammanfattar Maria Backe och förklarar:
– Jag arbetar på en utvecklingsenhet där alla mina …

Läs mer ]

Taggar:  Processkonsultutbildning, Processledning, systemiskt perspektiv

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2012-12-18

0

Processkonsultutbildning med systemteoretisk inriktning

TEAM 5 STOCKHOLM
Datum
Processkonsultutbildningen genomförs i fem delar à två dagar under vintern 2012 och första halvåret 2013. En uppföljningsdag anordnas senare under  2013. Internaten är förlagda på kursgårdar nära Stockholm.

Del 1: 18-19 december, 2012
Del 2: 29-30 januari, 2013
Del 3: 12-13 mars, 2013
Del 4: 23-24 april, 2013
Del 5: 4-5 juni, 2013

Varje internat börjar kl. 9.00 och dag 2 avslutas kl. 16.00.Tid för uppföljning beslutas gemensamt.
Språk
Svenska. Vissa delar av utbildningen kommer att genomföras på danska och eventuellt engelska.
Antal platser
Antalet utbildningsplatser är begränsat till 18 stycken.
KOSTNAD OCH BETALNING
Kostnaden för hela utbildningen är 46 500 SEK per deltagare. Priset är exklusive kost, logi, resor och moms.
ANMÄL DIG HÄR.
Anmälan är bindande efter den 20 november 2012. När vi mottagit din anmälan fakturerar vi 50 % av …

Läs mer ]

Taggar:  Change, Change Agents, Processledning, program, Systemic, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2012-01-02

0

Projektledning av förändring – en paradox?

En tid präglad av intensiv förändringstakt ställer nya krav på projektledarskapet. Bland våra kunder uppmärksammar vi fler och fler projektledare som vittnar om att de upplever en förskjutning av projektledarrollen där kraven på klassisk projektstyrning bibehålls samtidigt som kraven på de mer processuella och mellanmänskliga kompetenser intensifieras. En förskjutning som blir tydligare i takt med att projekten mer och mer relaterar till organisatoriska förändringar.
Många projekt mynnar ut i någon form av organisatorisk förändring. Man kan kategorisera projekt och graden av organisatorisk förändring i nivåer:

Förnyelse – fri förändringsprocess – Projektet syftar till att skapa det nya utan större hänsyn till det befintliga. Fundamentala och existentiella grunder såväl som dynamiska delar som produkter, tjänster, metoder, strukturer och kulturer skapas. Projektet präglas av en …

Läs mer ]

Taggar:  change management, Förändringsprocess, Henrik Challis, Intressentanalys, Processledning, Projektledning, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2011-11-10

1

Bestående resultat med nytt förhållningssätt

Peter Ahlm är egentligen controller, men arbetar på Lunds universitets centrala stab med projektledning av verksamhetsutvecklingsprojekt. För drygt ett år sedan gick han och en kollega Processkonsultutbildningen hos PlanB och han kan nu se på sitt arbete i termerna ”före utbildningen” och ”efter utbildningen”.
Kan du sammanfatta den största nyttan för dig med utbildningen för processkonsulter?
– Innan så arbetade vi nog väldigt företagsekonomiskt med vårt utvecklingsarbete. Vi var mycket rationella i vårt tankesätt. Vi lade upp en plan och följde den helt enkelt, säger Peter och fortsätter:- Nu har vi fått en större kunskap och känsla för hur vi kan se dem vi arbetar med. Vi kan se var möjligheterna finns, men också var eventuella framtida problem finns. Vi har ändrat …

Läs mer ]

Taggar:  Förändringsledning, Processkonsultutbildning, Processledning, Project management, projektledelse, Projektledning, Systemic, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2011-11-08

0

Organisationskulturen är nyckeln

När Lars Lanker anmälde sig till PlanB’s Processkonsultutbildning med systemteoretisk inriktning, var han helt nollställd och hade inga som helst förväntningar mer än att det skulle bli intressant att lära sig vad ”ett systemteoretiskt perspektiv” innebar:- När jag googlade på begreppet så var PlanB’s utbildning den enda träffen jag fick. Det fanns inga andra, säger han och ler.
Lars Lanker arbetar som affärsområdeschef i den delen av Sigma som ansvarar för ledarskap och förändring. Hösten 2010 skulle han leda en omfattande strukturförändring där fyra bolag inom Sigmakoncernen skulle slås ihop till en.
– Ganska snart efter att utbildningen hade satt igång så växte en väldigt tydlig bild fram av vad den hade att erbjuda i form av kompetenshöjning för individen, säger Lars.
Hur …

Läs mer ]

Taggar:  organisationskultur, Process Consultant, Processkonsultprogrammet, Processledare, Processledning, Systemic, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Johanne

2010-11-29

0

Dialog helt enkelt

Det är få metoder som i sin enkelhet är så kraftfulla som en riktig bra dialog. Dialogen är ett verktyg för små eller stora grupper som vill  lära genom varandras erfarenheter och utveckla samsyn. I dialogen fördjupar vi vår förståelse för det aktuella ämnet och för våra egna och andras drivkrafter. Tillsammans reflekterar vi och utforskar möjligheter. De verksamma beståndsdelarna i dialogen är:

reflektion
utforskande
nya insikter
lärande
förändring

Dialogen skiljer sig från diskussionen genom att den inte utgår från färdiga åsikter som presenteras, försvaras eller attackeras och där målet är att övertyga de andra i gruppen. I stället handlar dialogen om att sätta sig in i, utforska, lyssna och lära – inte nödvändigtvis för att komma fram till ett slutresultat, utan för att öka den egna och gruppens insikt kring …

Läs mer ]

Taggar:  Dialog, Facilitering, metodik, Processledning

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2010-10-13

5

Processkonsultutbildning

 

Mannaz utbildning är till för dig som arbetar som chef eller konsult med förändringsprocesser i organisationer. Oavsett om du finns i näringsliv eller offentlig verksamhet, är anställd eller driver egen verksamhet, kommer du genom utbildningen att utveckla din systemförståelse, få nya idéer och få träning för att med nya verktyg skapa ett bestående resultat i organisationer.
Vad säger tidigare deltagare?
Utbildningen ger dig:

en solid teoretisk grund att stå på och fler möjligheter att kunna hantera den komplexa verklighet som omger dig som processkonsult och ledare
en fördjupad förståelse kring strategiska förändringsprocesser i en organisation ur ett systemteoretiskt perspektiv
kunskap och verktyg för förändring av organisationer och individer
inblick i hur teori och praktik hänger ihop med dina egna tankar och handlingar i vardagsarbetet
möjlighet att praktisera …

Läs mer ]

Taggar:  Change Agents, consultant, Facilitation, Facilitator, konsulent, konsult, kurs, kursus, leadership, ledarskap, ledelse, proceskonsulent, Process Consultant, processkonsult, Processledare, Processledning, program, Systemic, systemisk, systemteori

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn