organisationskultur (10)

Ingela

2014-09-14

0

Vad ska jag göra med min ledningsgrupp?

Så många bär på samma irriterande känsla. Det är något som inte fungerar i vår ledningsgrupp. Vad gör vi?
Vanliga omdömen om ledningsgruppsmöten:
”- Mycket snack och liten verkstad”
”- Bara envägskommunikation och information”
”- Vart tog strategiarbetet vägen?”
”- Vi hinner aldrig med väsentligheter”
”- Jag har inte tid med det här! Jag måste faktiskt JOBBA!”
”- Allt är så förutsägbart. Jag vet redan innan vad som kommer att sägas.”
Så vad gör man för att lyfta blicken och få in ny energi?
Jo, vi avsätter ett par dagar på internat med ledningsgruppen i en trevlig miljö. ”Huskonsulten” kallas in.Det blir gula klisterlappar med visioner och ambitioner dag 1, och sen blir det vanligt ledningsgruppsmöte den andra dagen.
Därefter återgår allt till det vanliga och de gula lapparna sitter …

Läs mer ]

Taggar:  förändringsledarskap, ledarskap, ledarutveckling, organisationskultur

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2012-10-12

0

Komplexa organisationer behöver enkla lösningar

Alla stora organisationer kännetecknas av komplexitet. Här ett par exempel som illustrerar komplexiteten.
UNIVERSITETET
Finansiering: Forskarna får sina forskningsmedel från externa finansiärer. Det ger en stark hemvist i det egna forskarteamet och i den internationella forskningsgemenskapen men en bräcklig koppling till det egna universitetet. Har universitetet otur drar forskarna till andra forskningsmiljöer och tar pengarna med sig. Universitetet måste “ta betalt” av forskningsmedlen för overhead och kostnader för “varumärket”. Så måste det vara om forskningen inte ska bedrivas i forskarnas egen regi i villornas gillestugor! Men uttagen från forskningsanslagen är höga och universitetets inre liv kostar skjortan. De mänskliga resurserna – forskarna – tvivlar och tappar intresse för helheten: universitetet.
Organisationen: Universitet, fakultet, institution, administration är i ständig dynamisk dans och kamp. Konkurrerar, …

Läs mer ]

Taggar:  För dig som är chef, komplexa organisationer, komplexitet, organisationskultur, organisationsutveckling, värdegrund

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2012-03-29

4

Kulturen äter strategin till frukost

Det brukar vi proklamera lite då och då, men vad menar vi egentligen? Jo, vi menar att om vi vill nå lönsamhet och framgång så måste vi arbeta med företagskulturen, annars kan vi inte förverkliga vår strategi.
Framgångsrika organisationer som har starka och tydliga företagskulturer är till exempel IKEA, Volvo, Apple och General Electrics.
PlanB arbetar utifrån antagandet att företagskulturen inte sitter i väggarna utan att den sitter i huvudet på de människor som arbetar i företaget. Det är människorna som bär och utvecklar kulturen i sitt vardagsarbete. Kulturen består av värderingar och synsätt som manifesterar sig genom vårt sätt att driva verksamheten på, hur vi leder och fördelar arbetet och hur vi möter kunder. Företagskulturen återspeglas i arbetsklimatet, där motiverade medarbetare …

Läs mer ]

Taggar:  Edgar Schein, företagskultur, Förändringsprocess, kultur, organisationskultur, Strategirealisering, Åsa Dourén

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2012-02-27

1

När antaganden blir sanningar

När vi arbetar med förändringar är det viktigt att identifiera grundläggande antaganden som vi har kring den förändring som ska implementeras med koppling till organisationens kultur.
Edgar Schein, professor emeritus i socialpsykologi vid MIT Sloan School of Management i USA, har bidragit på många olika sätt till forskningen i så vitt skilda ämnen som företagskulturer, organisationsförändringar, karriärdynamik och hjärntvätt. Han är främst känd för sin modell över organisationskultur, som han tog fram under 1980-talet.
I sin bok Organizational Culture and Leadership från 1992 definierar Schein gruppkultur som:
”Ett mönster av delade gemensamma antaganden som gruppen lärt sig när den löst sina problem med yttre anpassning och inre integration, och som har fungerat bra nog för att anses som sanna, och därför blir lärda …

Läs mer ]

Taggar:  artefakter, företagskultur, grundläggande antaganden, metodik, organisationskultur, värdegrund, värderingar, Åsa Dourén

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Magnus

2012-01-03

1

Veta mest eller leda bäst…?

Coachen: Rent hypotetiskt, om du nu blev tvingad att välja, skulle du fortsätta som läkare men då inte kunna vara ledare eller skulle du välja att vara ledare men då inte kunna fortsätta som läkare?
Läkaren: Men för att vara ledare måste man ju ha kunskapen som läkare, så man måste ju vara både och.
Coachen: Ja, det är till viss del sant. Och för att vara ledare måste du lägga så mycket tid och energi på ledarskap att det blir omöjligt att upprätthålla expertisen som specialist. Så därför ställer jag frågan igen: Läkare eller ledare?
Läkaren: Men det är ju ett hypotetiskt resonemang. Och för övrigt är det viktigt att en klinikchef i sitt ledarskap är med i patientarbetet.
Coachen: Det har du …

Läs mer ]

Taggar:  chefskap, karriärvägar, klinikchefer, ledarskap, Magnus Ramdén, organisationskultur, Region Skåne, specialist och chef, SUS, Umas, USIL, verksamhetschefer, överläkare

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2011-11-30

0

Case: När kulturen blir nyckeln till förverkligandet av strategin

En omfattande omorganisation hade genomförts i den internationella verksamheten. Ett nytt globalt affärsområde var på plats. Uppdraget var tydligt; stark expansion, ökat marknadsfokus, en mer fokuserad produktportfölj och ökad effektivitet i alla led.
Företagsledningen insåg att kulturen var en nyckel till framgångsrik implementering. En nyss tillträdd affärsutvecklare utsågs till projektledare. Hon kom ifrån en mindre del av verksamheten där man tidigare hade genomfört ett lyckat effektiviseringsprojekt med stöd av PlanB. Det projektet fokuserade också på företagskulturen, som när den kopplats till strategin, starkt bidrog till att nå målen. Man skulle leverera i tid, med rätt kvalitet och samtidigt sänkta kostnaderna med 40 procent på tre år!
Nu handlade det om verksamhet i flera världsdelar, om att vända blicken från teknikfokus till affärsfokus …

Läs mer ]

Taggar:  Globalization, organisationskultur, strategiutveckling, strategy realization

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2011-11-08

0

Organisationskulturen är nyckeln

När Lars Lanker anmälde sig till PlanB’s Processkonsultutbildning med systemteoretisk inriktning, var han helt nollställd och hade inga som helst förväntningar mer än att det skulle bli intressant att lära sig vad ”ett systemteoretiskt perspektiv” innebar:- När jag googlade på begreppet så var PlanB’s utbildning den enda träffen jag fick. Det fanns inga andra, säger han och ler.
Lars Lanker arbetar som affärsområdeschef i den delen av Sigma som ansvarar för ledarskap och förändring. Hösten 2010 skulle han leda en omfattande strukturförändring där fyra bolag inom Sigmakoncernen skulle slås ihop till en.
– Ganska snart efter att utbildningen hade satt igång så växte en väldigt tydlig bild fram av vad den hade att erbjuda i form av kompetenshöjning för individen, säger Lars.
Hur …

Läs mer ]

Taggar:  organisationskultur, Process Consultant, Processkonsultprogrammet, Processledare, Processledning, Systemic, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-09-17

0

Case: Brädspelet som hjälpte verksamheten att arbeta med värdegrunden

Det entreprenörsdrivna medieföretaget hade vuxit stadigt under sina första tio år. Nu var man tolv medarbetare. Litet nog för att alla skulle träffa alla, stort nog för att viktig information och kanske också lagandan tappades bort ibland. Visst hade man tagit fram företagsvärderingar, men hur förankrade var de?
Företaget tog kontakt med PlanB som introducerade Values Interweave – ett verktyg, utformat som ett brädspel. Syftet med spelet är att medarbetarna på ett djupgående sätt diskuterar samtalar om organisationens värderingar, och att diskussionen det sedan utmynnar i en konkret handlingsplan.
Nu har företaget spelat Values-spelet flera gånger, och redan börjar en förändring att märkas. Spelet är utformat så att de tysta får göra sin stämma hörd och att de mer pratiga får lägga …

Läs mer ]

Taggar:  business development, Forretningsudvikling, organisationskultur, Organisationsudvikling, organisationsutveckling, organizational culture, organizational development, Valuebased leadership, verksamhetsutveckling, värdebaserat ledarskap, värdegrund

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Johanne

2010-09-03

0

Case: När det kom nya medarbetare förändrades allt

Det hade kommit nya medarbetare till den kommunala förvaltningen, och det var något som inte stämde. Den tidigare goda stämningen försvann. När vissa personer satt i samma möte, blev det olidligt. Verksamhetschefen var erfaren, men detta var honom övermäktigt. PlanB kontaktades.
– Först angrep vi problemet smalt: vad händer när vi har möten? Men vi märkte snart att vi skulle ha ett bredare angreppssätt. Vi kunde se att det inte var något vi bara kunde lösa genom att ändra på mötena, utan det handlade om vår kultur på arbetsplatsen.
PlanB arbetade både med coachande samtal för varje medarbetare och med gruppövningar.
– Jag ser det både som en process för den enskilde och för hela arbetsplatsen. Vi har arbetat med den enskilde, för att …

Läs mer ]

Taggar:  change management, Conflict resolution, forandringsledelse, förändringsledarskap, Förändringsledning, konflikthantering, Konflikthåndtering, organisationskultur, organizational culture, Teambuilding, Teamudvikling, Teamutveckling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2010-08-24

3

Metodik

Vår metodik baseras i systemteori, Scheins modeller för organisationskultur, Senges teorier om den lärande organisationen, change management,  aktionsbaserat lärande och Jack Denfeld Wood principer för ledarutveckling på riktigt.
Vi har utvecklat en egen processmodell – den Strategiska loopen, som genom itererande processer stödjer organisationen i sitt förändringsarbete. Modellen finns nu även beskriven i bokform, skriven av Ingela Sjölund. Boken finns till försäljning hos förlaget här eller i e-bokhandeln hos både Adlibris och Bokus.

Mannaz använder en rad olika metoder och verktyg, bland annat den lärande loopen, Appreciative Inquiry, Open Space, Deep Democracy, cafédialog, reflekterande team, Coveys sju vanor, Strategic Visioning, dialog, Change Implementation Assesment, PROSCI’s change management, Kotter’s 8 stegs modell, Project Health Check och 360-graders personlig feedback.
Vi coachar såväl individuellt som …

Läs mer ]

Taggar:  change management, forandringsledelse, förändringsledarskap, Förändringsledning, organisationskultur, strategiutveckling, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn