Henrik

2012-05-14

1

Ledarna

PlanB är utvald av den svenska chefsorganisationen Ledarna som rekommenderad ledarskapspartner och leverantör till sina 80.000 medlemmar. Detta innebär att medlemmar av Ledarna kan anlita PlanB som utvecklings- och förändringskonsult samt ta del av vår ledarutveckling i ett, för alla inom chefsorganisationen, gemensamt avtal med 10% rabatt på alla priser.
Du som medlem av Ledarna är välkommen att ta del av våra tjänster och våra öppna ledarutvecklingsprogram.
Om ditt behov rör en större förändring eller en implementering rekommenderar vi våra sidor om realisering av strategi och förändringsledning.
Vill du inspireras av vad andra ledare har lyckats med så besök våra Förändringar. Mer om PlanB och vår syn på ledarskap, förändring och förnyelse hittar du på Om PlanB.
Du som deltog på PlanB’s föreläsning i Malmö den 14 maj hittar dokumentationen …

Läs mer ]

Taggar:  Nyhet

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2012-02-01

0

Årets underviser i Danmark

“Og prisen som Årets underviser 2011 – i kategorien Ledelse og HR går til……. Kasper Arentoft!
For andet år i træk var Kasper Arentoft nomineret til prisen som årets underviser af CONFEX – og i år vandt han.
CONFEX er skandinaviens ledende kursus- og konferenceudbyder, med over 300 gennemførte udviklingsprogrammer og kurser med over 15000 deltagere pr. år. PlanB’s åbne programmer i Danmark – bl.a. Fra medarbejder til succesfuld leder og Lederskab i praksis – gennemføres  samarbejde med CONFEX. Prisen som årets underviser tildeles den underviser der har fået den bedste evaluering af deltagerne efter hvert gennemført program.
Se en kort film med Kasper og læs mere om en af hans opgaver her:
“Det kræver lydhørhed at forstå koncernens uddannelsesbehov”

Läs mer ]

Taggar:  Motivation, Nyhet, Project management, projektledarutbildning, projektledelse

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2012-01-28

0

Årets undervisare i Danmark

“Och priset Årets undervisare 2011 i kategorin Leadarskap, Kommunikation & HR går till…
…Kasper Arentoft.”
För andra året i rad var Kasper Arentoft nominerad till  “Årets undervisare” av Confex och i år vann han. Lär känna Kasper och hör om hans arbete i en dansk koncern här.

Confex är Skandinaviens ledande kurs- och konferensarrangör och genomför över 300 utvecklingsprogram med över 15000 deltagare per år. PlanB’s Öppna Program i Danmark genomförs i samarbete med Confex. Priset Årets undervisare går till den som fått det samlat bästa utfallet på utvärderingarna som genomförs efter varje genomfört program.

Läs mer ]

Taggar:  Nyhet

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2011-09-29

0

En gränsryttare

PlanB är utvald som ett inspirerande exempel, en gränsryttare som var bland de första att driva konsultföretag på tvärs över sundet.  Se den inledande uppvärmningen inför mötet den 27 oktober på Tivoli Congress Center. Besök konferensens hemsida här.

Läs mer ]

Taggar:  Nyhet, Öresund, Öresundsbon

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2011-08-23

0

Ledarens nya glasögon

PlanB har ingått ett samarbete med Utbildning.se och erbjuder därigenom ledarutveckling till medlemmarna i Jusek, Sveriges Ingenjörer och Civilekonomerna. Intervju nedan finns med i kommande utskick av organisationernas medlemstidningar.
Bli förändringsagent med nya glasögon
I en värld som ständigt förändras kan vi vara ganska säker på att ursprungsplanen inte håller. För att lyckas behöver vi förändringsberedskap, men också en reservplan. Det menar Henrik Challis som är VD på PlanB som just hjälper organisationer att hantera förändringar.
– Att kunna hantera det ständiga kravet på förändring är en jätteutmaning för en chef, säger Henrik.
Organisationen som ett system
PlanB:s utbildningar utgår ifrån ett systemiskt perspektiv. Det innebär att man ser verksamheten som ett system där alla delar påverkar varandra.
– Det går inte att plocka isär ett …

Läs mer ]

Taggar:  Nyhet

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Kasper

2011-05-24

0

PostNord väljer PlanB

PlanB har tilldelats ramavtal (MEAB 2010:8599) med PostNord.
Ramavtalet med PlanB syftar till att möta PostNords behov av företagsanpassade och öppna utbildningar i ledarskap och teamarbete för chefer på samtliga nivåer. Det innefattar även coachning av ledare upp till högsta ledningsnivå. Ramavtalet gäller för samtliga affärsområden inom Postenkoncernen.
– Att PlanB som svensk-danskt företag och ledarskapspartner har blivit valda känns naturligt med tanke på att PostNord är resultatet av ett historiskt samgående mellan Post Danmark A/S och Posten AB, säger Kasper Arentoft, uppdragsansvarig i PlanB och fortsätter:
– Vi är mycket stolta över att nu få möjligheten att bidra till PostNords utveckling.
Ramavtalet gäller för samtliga affärsområden inom Postenkoncernen. Vänligen kontakta PlanB’s uppdragsansvarige Kasper Arentoft för mer information.
PostNord (tidigare Posten Norden) bildades i juni …

Läs mer ]

Taggar:  Nyhet

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2011-05-06

1

Gamla vanor och nya tider

Konsulten: – Vad är det som gör chefsjobbet oattraktivt för dig?
Kvinnan: – Långa arbetsdagar. Möten på kvällar. Att jag måste offra delar av familjelivet.
Konsulten: – Men som chef kan du planera din egen tid och se till att det inte behöver vara så, eller hur?
Kvinnan: – Jo, men det är mycket man inte kan påverka. Ledningsgruppen kan tex ofta ha möten på kvällar.
Konsulten: – Varför möts ledningsgruppen på kvällstid, och inte på dagtid?
Kvinnan: – Det är väl bara då det finns tid.
Konsulten: – Nej, det finns tid dygnet runt. Varför möts chefer på kvällstid?
Kvinnan: – Jo, men så har det väl alltid varit.
Konsulten: – Alltid? När blev det praxis att ledningsgruppen möts på kvällarna? Hur såg samhället ut? Hur stor …

Läs mer ]

Taggar:  Genus, Jämställdhet, Mångfald, Nyhet, Talangutveckling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2011-03-24

2

Unga som inte vill bli chefer

Resultatet av en SIFO undersökning beställd av PlanB’s samarbetspartner Wiminvest skrämmer. Färre än var tredje ung kvinna och hälften av de yngre männen kan tänka sig att bli chef. Samtidigt står vi i starten av en mycket stor generationsväxling med 1,6 miljoner pensionsavgångar fram till 2025.
Bland det som anses utgöra hindret för viljan att bli chef nämner 27% av männen och 24% av kvinnorna den långa tid det tar att ta sig upp i hierarkin samt 23% av männen och 36% av kvinnorna att det tar för mycket tid från privatlivet att göra karriär.
I undersökningen har 1 400 i åldern 25-35 år svarat på frågor om karriär och framtidsplaner. Läs mer om undersökningen i GP.
Henrik Challis

Läs mer ]

Taggar:  Nyhet

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Magnus

2011-02-03

0

Projekt i domstol

Nu under våren 2011 påbörjar PlanB uppdraget med att utveckla Domstolsverkets samt Sveriges Domstolars kapacitet inom projektarbete och projektledning. Den första utbildningsinsatsen genomförs den 29-31 mars med en fördjupningsdag den 24 maj.
Vi är förstås mycket stolta över att få lov att bidra till det svenska rättsväsendet med utveckling av projektkapacitet.
Magnus Ramdén

Läs mer ]

Taggar:  Nyhet, projektkapacitet, projektledarutbildning, Projektledning, projektledning i offentlig sektor

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-12-06

1

Fler kvinnor gynnar Sandviks affärer

PlanB har inlett ett samarbete med Wiminvest i utformandet av förändringsprogram som syftar till ökad konkurrenskraft genom utveckling av unga kvinnliga talanger. Programmen utvecklar parallellt nästa generations kvinnliga ledare, deras chefer, företagsledningarna och karriärvägarna.
Just nu arbetar vi för Sandvik och genomför ett verksamhetsinternt program som omnämns i en artikel i Arbetarbladet.
Detta är del 1 med detta tema. Nästa blogginlägg finns här.
Läs mer: För dig som arbetar med ledarutveckling eller För dig som arbetar med strategi.

Läs mer ]

Taggar:  Genus, Jämställdhet, Mångfald, Nyhet, Talangutveckling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn