rikke

2014-06-03

0

Magiska möten i mellanrummet

Vad är det som gör utveckling? Vad ska till för att något ska hända i en grupp med människor? Vad gör skillnad i en organisation?
PlanB arbetar varje dag med och i olika mellanrum. Det kan vara mellanrum mellan människor i en ledningsgrupp, mellan chefer och medarbetare och ibland mellanrummet som stundtals kan finnas inom en människa.
PlanB arbetar med att minska mellanrummet på olika sätt, så att systemets delar kommer närmare och får en mera samstämmig bild av varandras verkligheter. Att kunna hantera mellanrum är många gånger det som gör verklig skillnad.
Vår filosofi är att få VISION och VARDAG att gå hand i hand, genom att utgå från verkligheten som den faktiskt är och inte fastna i hur den borde vara.
Vi …

Läs mer ]

Taggar:  kollektiv intelligens, ledarutveckling, Lena Wetterskog Sjöstedt, medarbetarutveckling, mellanrum, metodik

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2012-11-20

2

Ledarutveckling på riktigt

Forskning av Jack Denfeld Wood, professor vid IMD påvisar skillnaden mellan att prata om ledarskap och att lära sig utöva ledarskap.
– De flesta handelshögskolor, och lärarna vid dessa skolor, är inte tillräckligt väl rustade för att arbeta på ett sätt och med ett tillräckligt stort djup för att bemöta ledarskap så som det ser ut i verkligheten. Chefer som deltar i den typen av kurser blir inte heller tillräckligt väl förberedda för att utveckla sin kapacitet att utöva ledarskap. Vid nästan alla ledarskapskurser på olika handelshögskolor utvecklas deltagarnas förmåga att prata om hur man leder, men inte förmågan att utöva ledarskap, säger professor Jack Denfeld Wood.
En meningsfull ledarskapsutveckling kräver ett djupgående och mer grundläggande tillvägagångssätt. För en effektiv ledarskapsutveckling krävs …

Läs mer ]

Taggar:  ledarskap, ledarskapsprogram, ledarutveckling, metodik

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Mick

2012-06-07

0

Om systemtänkandets roll

Peter Senge, den amerikanske forskaren och författaren till boken Den femte disciplinen förklarar här sin syn på systemtänkandets roll och behovet av intelligenta organisationer.
Mick Cordero

Läs mer ]

Taggar:  Den femte disciplinen, lärande organisation, metodik, Mick Cordero, Peter Senge, systemisk, systemteori, systemtänkande

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2012-02-27

1

När antaganden blir sanningar

När vi arbetar med förändringar är det viktigt att identifiera grundläggande antaganden som vi har kring den förändring som ska implementeras med koppling till organisationens kultur.
Edgar Schein, professor emeritus i socialpsykologi vid MIT Sloan School of Management i USA, har bidragit på många olika sätt till forskningen i så vitt skilda ämnen som företagskulturer, organisationsförändringar, karriärdynamik och hjärntvätt. Han är främst känd för sin modell över organisationskultur, som han tog fram under 1980-talet.
I sin bok Organizational Culture and Leadership från 1992 definierar Schein gruppkultur som:
”Ett mönster av delade gemensamma antaganden som gruppen lärt sig när den löst sina problem med yttre anpassning och inre integration, och som har fungerat bra nog för att anses som sanna, och därför blir lärda …

Läs mer ]

Taggar:  artefakter, företagskultur, grundläggande antaganden, metodik, organisationskultur, värdegrund, värderingar, Åsa Dourén

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2011-12-09

0

Verksamheten har inneboende lösningar

Många av våra insatser i PlanB genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt i förändringsarbete, Appreciative Inquiry eller kort AI.
AI är ett förhållningssätt och en process som engagerar individerna i en organisations förnyelse och förändring. AI är vidareutvecklat av prof. David Cooperrider och prof. Suresh Srivastva vid Case Western Reserve-universitetet, USA.
Genom AI arbetar gruppen lösningsorienterat med förändringsarbetet. Individerna identifierar arbetssätt, metoder och system som varit framgångsrika och gör dessa till norm istället för undantag. Man är appreciative, värdesättande eller uppskattande, men utför också en inquiry, en noggrann undersökning på jakt efter sanningen.
Grundantagandet är att organisationen har en inneboende lösning, inte ett problem. Det är som att se glaset halvfullt istället för halvtomt. 
I AI är det viktigt att göra val, och att det är möjligt …

Läs mer ]

Taggar:  AI, Appreciative inquiry, David Cooperrider, forskning, Ingela Sjölund, metodik, Suresh Srivastva, teori, Uppskattande undersökning, Värdesättande undersökning;

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Kasper

2011-11-30

2

Case: Lyhördhet krävs för att förstå koncernens utbildningsbehov

Den globala industrikoncernen arbetar målinriktat och ambitiöst med att hålla en hög kvalitet på sina internutbildningar, en egen akademi. De köper in många externa utbildningskonsulter till sina olika program, och PlanB är sedan en tid tillbaka inne och arbetar med det internationella projektlednings-programmet.
Vi frågade den programansvarige i koncernen om hur samarbetet fungerar och om PlanB utmärker sig på något sätt ifrån de andra externa leverantörerna av utbildningar.
Lyhördhet ett utmärkande drag
– En viktig förutsättning för oss när vi tar in externa konsulter är att de är lyhörda och klarar av att anpassa sig till våra interna förutsättningar, säger hon och fortsätter;- Vi vill gärna att man får i sig lite av vår företagskultur, vårt ”DNA”. Det kräver en hel del att sätta …

Läs mer ]

Taggar:  ledarskapsprogram, ledarutveckling, metodik, Project management, projektledarutbildning, projektledelse

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Johanne

2010-12-15

0

Coaching

I PlanB integrerar vi den coachande relationen i vårt arbete som ledarskapspartners och förändringskonsulter. I coachingen sporrar coachen sin klient att lösa sina problem. Det gör coachen genom att få klienten att se sina egna resurser och att skapa förståelse för sitt eget förhållningssätt och beteende. I grunden handlar det om att hjälpa andra att hjälpa sig själva, och därmed bidra till att människor mår och presterar bättre. Klienten tar stort eget ansvar för processen och sin egen utveckling. Coachen lägger upp ramarna, lyssnar och ställer relevanta frågor. Coachingen är handlingsinriktad där konkreta, specifika problemställningar bearbetas.
Alla kan träna upp sin förmåga att coacha, och alla kan utveckla ett coachande förhållningssätt – både ledare och personal. Det coachande förhållningssättet leder till …

Läs mer ]

Taggar:  coaching, coachning, metodik, Reflekterande team, Trillingcoaching

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Johanne

2010-11-29

0

Dialog helt enkelt

Det är få metoder som i sin enkelhet är så kraftfulla som en riktig bra dialog. Dialogen är ett verktyg för små eller stora grupper som vill  lära genom varandras erfarenheter och utveckla samsyn. I dialogen fördjupar vi vår förståelse för det aktuella ämnet och för våra egna och andras drivkrafter. Tillsammans reflekterar vi och utforskar möjligheter. De verksamma beståndsdelarna i dialogen är:

reflektion
utforskande
nya insikter
lärande
förändring

Dialogen skiljer sig från diskussionen genom att den inte utgår från färdiga åsikter som presenteras, försvaras eller attackeras och där målet är att övertyga de andra i gruppen. I stället handlar dialogen om att sätta sig in i, utforska, lyssna och lära – inte nödvändigtvis för att komma fram till ett slutresultat, utan för att öka den egna och gruppens insikt kring …

Läs mer ]

Taggar:  Dialog, Facilitering, metodik, Processledning

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2010-10-13

0

De sju vanorna

Ledarskapsexperten dr. Stephen R Covey skrev 1989 boken The Seven Habits of Highly Effective People. De sju vanorna hjälper medarbetare att bli mer effektiva. Covey utsågs av Time Magazine till en av den 25 mest inflytelserika amerikanerna. Boken har utsetts till 1900-talets mest inflytelserika managementbok och har sålt i mer än 20 miljoner exemplar på mer än 38 språk.
De sju vanorna är:

Proaktivitet
Börja med målet i åtanke
Sätt de verkligt viktiga aktiviteterna först
Tänk vinn/vinn
Sök först att förstå, därefter att bli förstådd
Finn mellanmänskliga synergier
Förbättra dig ständigt

Vanorna ska, enligt Covey, läras in i turordning. De första vanorna rör individen i sig, de följande tre hur individen samspelar med andra. Den sjunde vanan är ett sätt att förverkliga och förstärka de tidigare sex goda vanorna.
Läs …

Läs mer ]

Taggar:  ledarskap, metodik, sju vanor, Stephen R Covey

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-08-30

1

Den lärande organisationen

Den amerikanske forskaren Peter Senge beskrev 1990 i sin banbrytande bok The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization hur det han kallar den lärande organisationen utvecklas och stärks. I en lärande organisation samverkar individens och organisationens lärande.
I alla organisationer finns det mycket kunskap, men den är inte alltid så tydlig. Genom Senges modell kan vi identifiera och ta vara på medarbetarnas kunskap, så att kunskapen delas, växa och utvecklas. I en lärande organisation skapas utrymme och förutsättningar för att alla medarbetarna kan föra en dialog där de kan dela kunskap och erfarenheter med varandra. Ledarskapet och medarbetarskapet kännetecknas alltmer av ansvar, medvetenhet och delaktighet.
Alla organisationer kan bli en lärande organisation. Senge menar att förändra är ett …

Läs mer ]

Taggar:  Den femte disciplinen, lärande organisation, metodik, Peter Senge

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn