ledarutveckling (12)

Anna

2015-09-18

0

Vad händer när vi alla tillsammans föreställer oss framtiden?

Presencing på svenska – förnimma, känna in, göra sig öppen för, låta ske?
”Man kan inte lösa morgondagens problem med gårdagens lösningar”
Albert Einstein
Under de senaste 15 åren har jag arbetat med individuell ledarutveckling och ledningsgruppsutveckling. Jag har till och från under åren funderat på vad det är som gör att vissa individer tar till sig förändring och lyckas med det de verkligen vill göra i större grad än andra.
Att få en kontakt mellan mitt inre och yttre ledarskap, att veta varför jag gör det jag gör, att veta vilka mina inre djupa värderingar är, att veta vem jag är, att veta mitt syfte och varför jag är här på jorden har alltid varit viktig frågor för mig och för många av …

Läs mer ]

Taggar:  Anna Rosdahl, ledarutveckling, personlig utveckling, presencing, Teori U, Theory U

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2014-09-14

0

Vad ska jag göra med min ledningsgrupp?

Så många bär på samma irriterande känsla. Det är något som inte fungerar i vår ledningsgrupp. Vad gör vi?
Vanliga omdömen om ledningsgruppsmöten:
”- Mycket snack och liten verkstad”
”- Bara envägskommunikation och information”
”- Vart tog strategiarbetet vägen?”
”- Vi hinner aldrig med väsentligheter”
”- Jag har inte tid med det här! Jag måste faktiskt JOBBA!”
”- Allt är så förutsägbart. Jag vet redan innan vad som kommer att sägas.”
Så vad gör man för att lyfta blicken och få in ny energi?
Jo, vi avsätter ett par dagar på internat med ledningsgruppen i en trevlig miljö. ”Huskonsulten” kallas in.Det blir gula klisterlappar med visioner och ambitioner dag 1, och sen blir det vanligt ledningsgruppsmöte den andra dagen.
Därefter återgår allt till det vanliga och de gula lapparna sitter …

Läs mer ]

Taggar:  förändringsledarskap, ledarskap, ledarutveckling, organisationskultur

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2014-06-03

0

Magiska möten i mellanrummet

Vad är det som gör utveckling? Vad ska till för att något ska hända i en grupp med människor? Vad gör skillnad i en organisation?
PlanB arbetar varje dag med och i olika mellanrum. Det kan vara mellanrum mellan människor i en ledningsgrupp, mellan chefer och medarbetare och ibland mellanrummet som stundtals kan finnas inom en människa.
PlanB arbetar med att minska mellanrummet på olika sätt, så att systemets delar kommer närmare och får en mera samstämmig bild av varandras verkligheter. Att kunna hantera mellanrum är många gånger det som gör verklig skillnad.
Vår filosofi är att få VISION och VARDAG att gå hand i hand, genom att utgå från verkligheten som den faktiskt är och inte fastna i hur den borde vara.
Vi …

Läs mer ]

Taggar:  kollektiv intelligens, ledarutveckling, Lena Wetterskog Sjöstedt, medarbetarutveckling, mellanrum, metodik

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2014-05-29

0

11 viktiga om ledarutveckling

PlanB har sedan etableringen 1999 bistått i utvecklingen av många verksamheter och ledare. Som en del av vårt kontinuerliga arbete att vidareutveckla oss genomför vi löpande behovsanalyser bland våra kunder. Nu senast har vi i dialog med några av våra beställare i näringslivet gjort följande kartläggning av krav som ställs på ledarutveckling i företagen:

Strategisk ledarutveckling: Ledarutvecklingen är en en del av arbetet med att förverkliga företagets strategi. Utformning och innehåll skall forma det ledarskap som strategin kräver.
Tänk globalt och agera lokalt: Efterfrågan på ledarutveckling som möter ledarna där de är i globaliseringsprocessen ökar. Många svenska chefer står mitt i globaliseringens spänningsfält. Leverantörer som förstår och kan relatera till detta efterfrågas. Det är allra helst någon som ledaren kan identifiera sig …

Läs mer ]

Taggar:  ledarförsörjning, ledarskapsprogram, ledarutveckling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2013-10-02

0

På tvärs med Strategiska loopen

När vi arbetar med förändring vill vi hela tiden se oss själva och omvärlden som ett integrerat system, vi tänker systemiskt för att få med oss alla delar i en förändringsrörelse. Det innebär ofta att vi rör oss på tvärs, över gränser av alla de slag.
Genom att t.ex. ta vara på hela organisationens kunskaper och erfarenheter ökar möjligheterna till snabb och intressant förändring. Kunder och brukare är självklart en omistlig kunskaps- och inspirationskälla och ska vara med. Andra professioner utanför organisationen låter sig gärna bjudas in. Vi får rikta in oss på 360 ° perspektiv! Den som leder betraktar växtprocessen i hela sitt komplexa sammanhang och öppnar dörren för innovativa lösningar!
Till vår hjälp har vi ett verktyg som stödjer oss …

Läs mer ]

Taggar:  Ingela Sjölund, ledarutveckling, ledarutveckling på tvärs, organisationsutveckling, strategiutveckling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2013-10-01

0

Case: På träningsläger i ledarskap – på tvärs

Chefer i skånska kommuner åker på träningsläger i ledarskap under ledning av PlanB. Genom att anordna utbildningar på tvärs över kommungränser skapas nya relationer och nätverk där man kan diskutera gemensamma frågeställningar, lära av varandra och få tid att utvecklas som ledare.
Läs Lenas tidigare blogginlägg om den kommunikativa ledaren

Läs mer ]

Taggar:  ledarskap, ledarutveckling, ledarutveckling på tvärs, Lena Wetterskog Sjöstedt, offentligt ledarskap, PlanB

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2012-11-20

2

Ledarutveckling på riktigt

Forskning av Jack Denfeld Wood, professor vid IMD påvisar skillnaden mellan att prata om ledarskap och att lära sig utöva ledarskap.
– De flesta handelshögskolor, och lärarna vid dessa skolor, är inte tillräckligt väl rustade för att arbeta på ett sätt och med ett tillräckligt stort djup för att bemöta ledarskap så som det ser ut i verkligheten. Chefer som deltar i den typen av kurser blir inte heller tillräckligt väl förberedda för att utveckla sin kapacitet att utöva ledarskap. Vid nästan alla ledarskapskurser på olika handelshögskolor utvecklas deltagarnas förmåga att prata om hur man leder, men inte förmågan att utöva ledarskap, säger professor Jack Denfeld Wood.
En meningsfull ledarskapsutveckling kräver ett djupgående och mer grundläggande tillvägagångssätt. För en effektiv ledarskapsutveckling krävs …

Läs mer ]

Taggar:  ledarskap, ledarskapsprogram, ledarutveckling, metodik

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2011-11-30

0

Case: ”Min coach gav mig bekräftelse och större trygghet i min ledarroll”

Friskolan anställde en ny, ung rektor med lång erfarenhet som pedagog och inofficiell ledare av skolverksamheten, men med begränsad faktisk arbetsledarerfarenhet. När hon tackade ja till tjänsten som rektor hade hon som krav att hon ville ha stöd av en coach under det första halvåret.
Rektorsrollen har förändrats
– Arbetet som rektor idag har förändrats, kanske speciellt när man arbetar på en friskola, säger rektorn och fortsätter:
– Jag ser skolan som ett företag. Jag är VD, ekonomichef och personalchef samt ansvarig för verksamheten. Vi säljer en tjänst och den tjänsten skall hålla tillräckligt hög kvalitet för att familjerna här omkring ska välja vår skola. Därför är det viktigt att jag som ledare gör ett bra jobb och känner mig trygg i min …

Läs mer ]

Taggar:  coaching, ledarskap, ledarutveckling, ledelse

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Kasper

2011-11-30

2

Case: Lyhördhet krävs för att förstå koncernens utbildningsbehov

Den globala industrikoncernen arbetar målinriktat och ambitiöst med att hålla en hög kvalitet på sina internutbildningar, en egen akademi. De köper in många externa utbildningskonsulter till sina olika program, och PlanB är sedan en tid tillbaka inne och arbetar med det internationella projektlednings-programmet.
Vi frågade den programansvarige i koncernen om hur samarbetet fungerar och om PlanB utmärker sig på något sätt ifrån de andra externa leverantörerna av utbildningar.
Lyhördhet ett utmärkande drag
– En viktig förutsättning för oss när vi tar in externa konsulter är att de är lyhörda och klarar av att anpassa sig till våra interna förutsättningar, säger hon och fortsätter;- Vi vill gärna att man får i sig lite av vår företagskultur, vårt ”DNA”. Det kräver en hel del att sätta …

Läs mer ]

Taggar:  ledarskapsprogram, ledarutveckling, metodik, Project management, projektledarutbildning, projektledelse

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2011-02-04

1

Samstämmighet avgör

De flesta av oss har upplevt hur det som föreföll lätt under en utbildning visade sig vara betydligt mer utmanande på hemmaplan. Eller hur det man fick succé med i en situation inte fungerade alls i en annan. Denna insikt, alltså att en handling får helt olika utfall i olika situationer är för mig en av grunderna för systemiskt tänkande.
I PlanB ser vi på kompetens som något kontextbestämt.  Enkelt kan det beskrivas Kompetens + Kontext = Realkompetens. Alltså att du har en viss kompetens men att utfallet påverkas av kontexten, de du är tillsammans med och det system du verkar i.
Om du utvecklar din kompetens utan att kontexten vägs in eller är en del i processen så missar du en av faktorerna …

Läs mer ]

Taggar:  Klara Adolphsson, kontextbestämt, Ledarna, ledarskap, ledarutveckling, systemiskt

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn