ledarskap (21)

Ingela

2014-09-14

0

Vad ska jag göra med min ledningsgrupp?

Så många bär på samma irriterande känsla. Det är något som inte fungerar i vår ledningsgrupp. Vad gör vi?
Vanliga omdömen om ledningsgruppsmöten:
”- Mycket snack och liten verkstad”
”- Bara envägskommunikation och information”
”- Vart tog strategiarbetet vägen?”
”- Vi hinner aldrig med väsentligheter”
”- Jag har inte tid med det här! Jag måste faktiskt JOBBA!”
”- Allt är så förutsägbart. Jag vet redan innan vad som kommer att sägas.”
Så vad gör man för att lyfta blicken och få in ny energi?
Jo, vi avsätter ett par dagar på internat med ledningsgruppen i en trevlig miljö. ”Huskonsulten” kallas in.Det blir gula klisterlappar med visioner och ambitioner dag 1, och sen blir det vanligt ledningsgruppsmöte den andra dagen.
Därefter återgår allt till det vanliga och de gula lapparna sitter …

Läs mer ]

Taggar:  förändringsledarskap, ledarskap, ledarutveckling, organisationskultur

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2013-10-01

0

Case: På träningsläger i ledarskap – på tvärs

Chefer i skånska kommuner åker på träningsläger i ledarskap under ledning av PlanB. Genom att anordna utbildningar på tvärs över kommungränser skapas nya relationer och nätverk där man kan diskutera gemensamma frågeställningar, lära av varandra och få tid att utvecklas som ledare.
Läs Lenas tidigare blogginlägg om den kommunikativa ledaren

Läs mer ]

Taggar:  ledarskap, ledarutveckling, ledarutveckling på tvärs, Lena Wetterskog Sjöstedt, offentligt ledarskap, PlanB

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2013-07-03

2

Emergens – organisationsteori ur ett fågelperspektiv

Kan vi låta organisationen skapa sig själv? Kan den uppstå och återuppstå som en produkt av vårt arbete? Kanske skall den inte finnas som en färdig lösning, utan snarare existera i en ständig process? Att organisationen inte är något man har, men organisering däremot är något man gör. Ständigt.
En tid där alla är i kontakt och kommunicerar med varandra är en tid präglad av dynamik, puls och ständig transformation. Detta ställer nya krav på hur vi organiserar oss och på hur vi leder. De flesta existerande ledningsfilosofier tar utgångspunkt i vissheten, alltså att man någorlunda vet vad som kommer att hända. Och att några få i organisationen har en strategisk klarsyn som skall föras ut i organisationen i form av …

Läs mer ]

Taggar:  Agil, agile, Emergens, Förändring, ledarskap, organisationsutveckling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2013-06-19

0

Staden med visionen klar för 2099

– stad i förvandling, del 2
Historien är full av exempel på städer som gjort enastående förflyttningar. Människor har flytt sina städer för att undgå livsfara. Människor har byggt och läkt sår i städer, mark och människor. Människor har anpassat sina städer till ny tid. Epoker har gått i graven, nya möjligheter uppstått. Städer har förflyttat sig, utvecklats för att ta ny höjd, nå nya framgångar. För att inte förlora, för att vinna, för kommande generationer.
En tur till Lappland satte mig på tankespåret om städer i förvandling. Jag landar i Kiruna. Planerna för en av de mest spektakulära förflyttningar väntar: Kiruna hoppar mellan tuvor på underminerad mark. Gruvgångar ringlar som maskgångar under bostäder, torg och affärer. Kiruna behöver ny fast mark …

Läs mer ]

Taggar:  Ingela Sjölund, kultur, ledarskap, visionsarbete, värderingar

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2013-03-21

0

Stad i förvandling

Stadens förvandling som fenomen är temat för Ingela Sjölunds utforskande resa i två parallella, om än sammanlänkade spår, där Malmös utmaningar på välfärdens område vävs ihop med den stora förflyttningen av Kiruna stad. Vi vill utforska dessa två omvälvande processer och Ingela rapporterar här från sitt möte med Årets offentliga chef 2012, Eva Ahlgren i Malmö. Resan fortsätter sedan med samtal med företrädare för Kiruna stad i kommande artikel.
Vi vill i denna spaning få med oss era tankar och lärdomar om förändring och förnyelse. Bidra med era erfarenheter så lovar vi att bidra med våra. Målet för resan är nya insikter och kunskapsutbyten. Var med! Kommentera, hör av dig!
//Webbredaktionen
Energiboost för framtiden
– en intervju med Eva Ahlgren i Malmö
Min resa börjar …

Läs mer ]

Taggar:  Eva Ahlgren, Förändring, förändringsledarskap, Förändringsledning, Ingela Sjölund, ledarskap

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2012-11-20

2

Ledarutveckling på riktigt

Forskning av Jack Denfeld Wood, professor vid IMD påvisar skillnaden mellan att prata om ledarskap och att lära sig utöva ledarskap.
– De flesta handelshögskolor, och lärarna vid dessa skolor, är inte tillräckligt väl rustade för att arbeta på ett sätt och med ett tillräckligt stort djup för att bemöta ledarskap så som det ser ut i verkligheten. Chefer som deltar i den typen av kurser blir inte heller tillräckligt väl förberedda för att utveckla sin kapacitet att utöva ledarskap. Vid nästan alla ledarskapskurser på olika handelshögskolor utvecklas deltagarnas förmåga att prata om hur man leder, men inte förmågan att utöva ledarskap, säger professor Jack Denfeld Wood.
En meningsfull ledarskapsutveckling kräver ett djupgående och mer grundläggande tillvägagångssätt. För en effektiv ledarskapsutveckling krävs …

Läs mer ]

Taggar:  ledarskap, ledarskapsprogram, ledarutveckling, metodik

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2012-10-19

2

I demokratins tjänst – om det offentliga ledarskapet

Demokrati verkar inte vara så viktigt för unga svenskar. I den senaste World Values Survey i Sverige så visade det sig att det finns en föreställning om att demokrati inte spelar så stor roll. Hela 26 procent av svenskarna mellan 18-29 år tycker att det vore ganska, eller mycket bra om Sverige styrdes av en stark ledare som inte behövde bry sig om demokratiska val. För mig är detta skrämmande siffror och därför kommer här en hyllning till demokratin och till alla ledare i våra politiskt styrda organisationer.
Att arbeta i en politiskt styrd och demokratisk organisation har många positiva sidor. Det är här man kan påverka. Här arbetar man med många av de viktigaste frågorna. Det är här vi formar vårt samhälle.
Men …

Läs mer ]

Taggar:  demokrati, För dig som är chef, ledarskap, Lena Wetterskog Sjöstedt, offentligt ledarskap

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2012-06-13

0

Koll som i kollaboration

De flesta existerande ledningsfilosofier tar utgångspunkt i vissheten, alltså att man någorlunda vet vad som kommer att hända. Våra system för strategiska beslut, styrning, prioritering av resurser och kontroll är beroende av denna visshet om en någorlunda förutsägbar framtid.
Dagligen upplever vi dock den ökande komplexiteten, det kan vara ett email som kommer in och rensar dagens agenda eller en ny teknologi som sveper undan efterfrågan på vår produkt. Just nu knyts vår värld ihop med nya medier och kommunikation och vi blir mer och mer ömsesidigt beroende av varandra. Vi påverkar varandra på tvärs. Vissheten och förutsägbarheten minskar samtidigt som utvecklingen och impulsernas hastighet, spridning och frekvens ökar.
I en tid präglad av komplexitet behöver vi utmana vårt ledarskap och våra …

Läs mer ]

Taggar:  Förändring, Henrik Challis, Kollaborering, komplexitet, ledarskap, management

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2012-04-20

0

John Cleese visar vägen till kreativitet

I denna film från 1991 beskriver John Cleese hur vi kan utveckla förutsättningarna för kreativitet genom att fokusera på:

Space (“You can’t become playful, and therefore creative, if you’re under your usual pressures.”)
Time (“It’s not enough to create space; you have to create your space for a specific period of time.”)
Time (“Giving your mind as long as possible to come up with something original,” and learning to tolerate the discomfort of pondering time and indecision.)
Confidence (“Nothing will stop you being creative so effectively as the fear of making a mistake.”)

Filmen är förkortad till ca 13 minuter så vi lättare kan skapa utrymmet och ta tiden att njuta av ett viktigt budskap förmedlat med humor.

Henrik Challis

Läs mer ]

Taggar:  Henrik Challis, Innovation, Kreativitet, ledarskap

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2012-03-14

1

Kommunikativa chefer bidrar till bättre resultat

Det visar sig att utmärkande för en kommunikativ ledare är att denne uppfattas som öppen och närvarande, engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling samt involverar medarbetare i beslutsfattande, enligt en ny undersökning från Mittuniversitetet.
Tidigare forskning som man gjort visar att kommunikativa chefer bidrar till ett bättre resultat. Men vad är det egentligen som utmärker en kommunikativ chef? Den frågan ställde sig ett forskarteam vid Mittuniversitetet som  kom ut med en första rapport i frågan 2012. I denna rapport har man gjort en teoretisk översikt av den litteratur som finns om ledarskap och kommunikation, och vad som utmärker en kommunikativ ledare.
Projektet kommer fortsätta med att undersöka organisationers kommunikativa ledarskap och projektet beräknas avslutas 2013.
Många vinster
Vinsterna med ett kommunikativt …

Läs mer ]

Taggar:  Kommunikation, Kommunikativt ledarskap, ledarskap, Teori; Forskning;, Åsa Dourén

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn