leadership (10)

Henrik

2015-04-10

0

Impossible and now – how leaders are creating the uncorporation

“Employees today are uncorporate individualists. For a CEO, this makes life almost impossible. How do you make an uncorporate culture, yet still meet corporate targets? How do you liberate people, without unleashing chaos? How do you give people a purpose, without imposing an ideology? How do you lead, when everyone’s their own leader? And how do you do it all fast?”
In a report from Wolff Olins based on conversations with 43 global CEO and 400 surveyed employees, the conclusion is that following creative checklist seems to be at play:

Take your place: See yourself and your organisation as a citizen of the universe, not the centre of it.
Let it go: You don’t have to have all the answers, nor should you – let expert practitioners lead the work.
Culture …

Läs mer ]

Taggar:  Complexity, leadership

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2014-11-05

0

The future of management in a disruptive world

Have you missed Gary Hamel’s brilliant 16 minutes speech on management innovation? He gives us a whole new perspective on how innovation is key to success in a world with a constantly accelarating pace of change.
Spend 16 minutes to update your perspective.
 

Henrik Challis

Läs mer ]

Taggar:  leadership, management innovation

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2013-10-25

0

Leadership defined in two minutes

Take two minutes to watch Peter Senge define leadership as the capacity of a human community to shape or influence its future.
Henrik Challis

Läs mer ]

Taggar:  leadership, Peter Senge, Sustainability

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Johanne

2012-04-05

0

Followship – the new leadership

Listen to this great BBC programme where “Carolyn Quinn, BBC Radio 4, looks under the bonnet of leadership in this two-part series, from business to politics and sport.
What traits do you need to become a great leader? Is leadership ‘in the blood’ or can you train people to develop the right skills?
Ming Campbell and Michael Howard reflect on their time as political leaders. Both suffered perception problems during their time at the top, from jibes about their age and looks. Developing a thick skin, they say, is the key.
Dragon’s Den investor Deborah Meaden describes herself as a ‘born entrepreneur’. What does she think makes a good leader?
Plato began the study of leadership in 350 BC. Since then, …

Läs mer ]

Taggar:  Johanne Eriksen, leadership, Leadership development

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2012-02-26

0

The Five Minds of a Manager

I have read an interesting article from Harvard Business Review written by Jonathan Gosling and Henry Mintzberg, one of my favorite authors when it comes to business and management. The article is about successful managers who think their way through their jobs, using five different mind-sets that allow them to deal adeptly with the world around them:

An analytical mind-set ensures that you make decisions based on in-depth data–both quantitative and qualitative.
A worldly mind-set provides you with cultural and social insights essential to operating in diverse regions, serving varied customer segments.
A collaborative mind-set enables you to orchestrate relationships among individuals and teams producing your products and services.
An action mind-set energizes you to create and expedite the best plans for achieving your strategic …

Läs mer ]

Taggar:  leadership, manager, mental models, mind-set, Åsa Dourén

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2011-03-04

0

Theory U – a tool for leadership

Theory U: Leading from the future as it emerges – The social technology of presencing.
In this amazing book, Otto Scharmer invites us to see the world in new ways—and to learn from the future as it emerges. Fundamental problems, as Einstein once noted, cannot be solved at the same level of thought that created them.
Theory U explores a whole new territory of scientific research and personal leadership. By moving through the “U” we learn to connect to our originating Self. We travel down the left side of the “U” to find ourselves in the realm of presencing, where we learn to sense the future that is seeking to emerge. At that level of operating, we experience the opening of our …

Läs mer ]

Taggar:  change management, Emergence, leadership, management, otto scharmer, Theory

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2010-10-13

5

Processkonsultutbildning

 

Mannaz utbildning är till för dig som arbetar som chef eller konsult med förändringsprocesser i organisationer. Oavsett om du finns i näringsliv eller offentlig verksamhet, är anställd eller driver egen verksamhet, kommer du genom utbildningen att utveckla din systemförståelse, få nya idéer och få träning för att med nya verktyg skapa ett bestående resultat i organisationer.
Vad säger tidigare deltagare?
Utbildningen ger dig:

en solid teoretisk grund att stå på och fler möjligheter att kunna hantera den komplexa verklighet som omger dig som processkonsult och ledare
en fördjupad förståelse kring strategiska förändringsprocesser i en organisation ur ett systemteoretiskt perspektiv
kunskap och verktyg för förändring av organisationer och individer
inblick i hur teori och praktik hänger ihop med dina egna tankar och handlingar i vardagsarbetet
möjlighet att praktisera …

Läs mer ]

Taggar:  Change Agents, consultant, Facilitation, Facilitator, konsulent, konsult, kurs, kursus, leadership, ledarskap, ledelse, proceskonsulent, Process Consultant, processkonsult, Processledare, Processledning, program, Systemic, systemisk, systemteori

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2010-09-26

4

För dig som utvecklar ledare

Ledarförsörjning är ett av de mest kritiska områdena att fokusera på om man vill öka en organisations förändringskapacitet. Likaså är ledarförsörjningen ofta en avgörande del i arbetet med att integrera och förstärka implementeringen av strategiska förändringar i verksamheten.
Det ställs speciella krav på ledarutveckling i en tid där det enda vi kan vara säkra på är att allt kommer att förändras. Sättet man utvecklar cheferna på, sätter gränser och ger förutsättningar för hur de sedan kommer hantera omställningar. I en traditionell, men trygg, ledarutvecklingsprocess rustas inte cheferna att stå pall och vila i förändringsstormens öga.
PlanB brinner för att hjälpa ledare att hantera förändring. Det gör vi bland annat med aktionsbaserat lärande där upplevelsen är en viktig del. Så mycket som möjligt …

Läs mer ]

Taggar:  chef, coaching, coachning, executive training, High Potential, Kaospiloterna, Kaospiloterne, Kaospilots, leadership, Leadership development, ledare, ledarskap, ledarutveckling, lederudvikling, trainee

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2010-08-24

0

Mission, vision, värdegrund

Vår mission
Mannaz möjliggör, stärker och genomför förändringsarbete och implementering av strategier. Det gör vi genom att utbilda, träna och vägleda de som arbetar med förändringsprocesser och förnyelse i organisationen.
Vision
Vår vision är ett arbetsliv där vision och vardag går hand i hand, där det visionära och strategiska arbetet är en angelägenhet för alla och där ledare och medarbetare kan hantera förändringsbehovet av egen kraft.
Värdegrund
Vår värdegrund baserar sig på de engelska orden Spirit, Passion, Action.

Spirit som i kraft och energi. Vi är alla en del av en helhet.

Passion som i lidelse och engagemang. Vi brinner för det vi gör.
Action som handling och att få saker och ting att hända.

Läs mer ]

Taggar:  agile, Change, change management, Change process, coaching, forandringsledelse, Förändring, förändringsledarskap, Förändringsledning, Innovation, Kommunikation, leadership, ledarskap, ledelse, Organisation, transformation, Transformative, turn around

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-07-06

0

Om Mannaz

 

 
Mannaz i Sverige (tidigare PlanB) specialiserar sig på det utvecklande ledarskapet och verksamheters förnyelse. Sedan februari 2015 är vi en del av Mannaz och sedan den 4 mars 2016 heter vi också Mannaz Sverige.
Mannaz är en ledarskapspartner i en värld där ursprungsplanen sällan håller. En värld där det enda vi kan förvänta oss är att det kommer att bli annorlunda eftersom förändring har blivit normalläget. Vi tror att organisationer måste ha en ständig förändringsberedskap för att fortsätta kunna vara framgångsrika. Denna beredskap ställer nya krav, och den ändrar även på samspelet mellan organisation och konsult. Vi samarbetar med våra kunder och stärker deras kunskap och förståelse för det nya.
En organisation är ett levande system, en slags organism som kan förvandla …

Läs mer ]

Taggar:  agile, Change, change management, Change process, coaching, forandringsledelse, Förändring, förändringsledarskap, Förändringsledning, Innovation, Kaospiloterna, Kaospiloterne, Kaospilots, leadership, ledarskap, ledelse, Plan B, Plan B Consulting, PlanB, transformation, Transformative, turn around

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn