Innovation (10)

Henrik

2013-06-04

0

The end of competitive advantage

Many companies struggle to find their competitive advantage in their market as a part of the strategy formulation process. It has been the cornerstone of strategy since the day Professor Michael Porter described it in his 1979 article and launched the concept of sustainable competitive advantage.
Now, Professor McGrath says, “Strategy is stuck”.
Finding a favorable position in a well-defined industry and then exploiting a long-term competitive advantage in that position is not working anymore. The reason is that a position and its advantages are transient in the fast changing market of today. “We need to base our strategies on a new set of assumptions”, Professor McGrath continues.
Read more in the book The End of Competitive Advantage: How to Keep Your Strategy …

Läs mer ]

Taggar:  Change, Innovation, strategy, strategydevelopment

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2012-12-20

0

When phones can smell, hear and taste

New technology is changing how we work, interact and organize our selves. Take part of IBM’s 2018 vision on computer/smartphone technology here in this Daily Mail article.

Henrik Challis
More: Michell Zappa’s mapping of emerging technology

Läs mer ]

Taggar:  Business Intelligence, Innovation, omvärld, spanning, Technology

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2012-11-25

0

Karl McFaul: The next step in how we organize ourselves

Karl McFaul is the avant-gardist combining his experience within arts & science, integrated communications strategy, IT and business agility in the development of an innovation culture around the European Spallation Source (ESS) in Lund, Sweden.
In this talk he presents what he believes is the next step in how we organize ourselves driven by new technologies, with a vision for sustainable development, and how a research facility, the public sphere as well as businesses, can collaborate in a regional innovation system. The ESS is a partnership of 17 European nations constructing the world’s next generation large-scale science facility just outside of Lund. The facility will produce neutrons for studying materials where secrets of the nano-world is to be unlocked, where future …

Läs mer ]

Taggar:  complex adaptive systems, Complexity, evolution, Innovation, Organisation

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2012-04-20

0

John Cleese visar vägen till kreativitet

I denna film från 1991 beskriver John Cleese hur vi kan utveckla förutsättningarna för kreativitet genom att fokusera på:

Space (“You can’t become playful, and therefore creative, if you’re under your usual pressures.”)
Time (“It’s not enough to create space; you have to create your space for a specific period of time.”)
Time (“Giving your mind as long as possible to come up with something original,” and learning to tolerate the discomfort of pondering time and indecision.)
Confidence (“Nothing will stop you being creative so effectively as the fear of making a mistake.”)

Filmen är förkortad till ca 13 minuter så vi lättare kan skapa utrymmet och ta tiden att njuta av ett viktigt budskap förmedlat med humor.

Henrik Challis

Läs mer ]

Taggar:  Henrik Challis, Innovation, Kreativitet, ledarskap

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Kasper

2010-10-29

1

Innovation = Kreativitet + Inspiration

Ligningen er simpel… men ikke desto mindre sand. Innovation der er fremadrettet og møder et konkret behov opstår – efter min mening – når de kreative forudsætninger er til stede (det kreative arbejdsmiljø, konkrete værktøj og en metodisk fremgang) og når vi bliver inspireret (af vores brugere, af nye tendenser og nye muligheder, af observationer på gaden, af bøger vi læser – eller noget helt andet).
Men selv om ligningen er simpel – så matcher den ikke altid den virkelighed jeg oplever i mit arbejde med innovation og udvikling. Tit oplever jeg et stort – og velment – fokus på de kreative miljøer og på at få konkrete værktøjer, modeller og metoder på plads. Og i kampen glemmer man så fuldstændig …

Läs mer ]

Taggar:  Innovation, inspiration, Motivation, udvikling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Kasper

2010-10-11

0

Innovation on steroids

Interesting reading by Erik Brynjolfsson and Michael Schrage about technology driven innovation and change.
Dr. Brynjolfsson is a professor of management at the MIT Sloan School of Management. Mr. Schrage is a research fellow at the MIT Center for Digital Business.
http://sloanreview.mit.edu/executive-adviser/articles/2009/3/5139/the-new-faster-face-of-innovation/
And if in there – try have a look on the linked articles on Open Innovation and how to Institutionalize Innovation. Some very interesting reading to find here as well!

Läs mer ]

Taggar:  Change, change management, Innovation

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Kasper

2010-09-27

0

För dig som arbetar med innovation

Innovation är implementerad utveckling: det är produkter och tjänster som möter användarens behov, det är resultat som möter marknaden och kommer till nytta, och det är en utveckling som förankras i organisationen och skapar värde.
Vi menar att innovation ska skapas av medarbetarna, med avstamp hos kunderna och marknaden. Vi tror på innovation som en involverande process som aktiverar alla led i organisationen, kunderna och alla andra relaterade intressenter och experter. Det är genom inspiration, samarbete och inramade processer som nya idéer, produkter och tjänster uppstår och utvecklas, och därmed kan skapa värde när de når marknaden.
Många organisationer fokuserar på idéarbetet, men idéer är i sig helt värdelösa – man måste förhålla dem till de behov och beteenden som finns och …

Läs mer ]

Taggar:  Innovation, Organisationsudvikling, organisationsutveckling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Magnus

2010-09-26

0

För dig som arbetar med projekt

En värld präglad av komplexitet och intensiv förändringstakt ställer höga krav på organisationens förmåga att använda projekt som arbetsform. En utvecklad projektmetodik är ofta nyckeln till att leda förändringsarbetet hela vägen in i mål. Mannaz stöttar och ger verktyg till dig som arbetar med att utveckla projektorganisationer, till projektägare och styrgrupper, projektledare och projektgrupper.
Hur ska den goda nytta som projekten gör uppskattas och bli effektiv i hela organisationen? Hur använder övriga organisationen den förnyelse och utveckling som ett väl genomfört projekt innebär? Hur kan den outnyttjade potentialen i verksamheten användas? Mannaz har lång erfarenhet av att driva förändringsarbete i projektform och vi har arbetat med att utveckla många organisationers projektkapacitet.
Mannaz har konsulter med IPMA-, PRINCE2- och PMI-certifieringar.
Vi erbjuder:
Projektkapacitet – En …

Läs mer ]

Taggar:  förändringsarbete, Innovation, projekt, projektarbete, projektarbetsform, projektkapacitet, projektledelse, Projektledning, projektmetodik, projektmognad, projektorganisation, projektsparring, projektstyrning

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2010-08-24

0

Mission, vision, värdegrund

Vår mission
Mannaz möjliggör, stärker och genomför förändringsarbete och implementering av strategier. Det gör vi genom att utbilda, träna och vägleda de som arbetar med förändringsprocesser och förnyelse i organisationen.
Vision
Vår vision är ett arbetsliv där vision och vardag går hand i hand, där det visionära och strategiska arbetet är en angelägenhet för alla och där ledare och medarbetare kan hantera förändringsbehovet av egen kraft.
Värdegrund
Vår värdegrund baserar sig på de engelska orden Spirit, Passion, Action.

Spirit som i kraft och energi. Vi är alla en del av en helhet.

Passion som i lidelse och engagemang. Vi brinner för det vi gör.
Action som handling och att få saker och ting att hända.

Läs mer ]

Taggar:  agile, Change, change management, Change process, coaching, forandringsledelse, Förändring, förändringsledarskap, Förändringsledning, Innovation, Kommunikation, leadership, ledarskap, ledelse, Organisation, transformation, Transformative, turn around

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-07-06

0

Om Mannaz

 

 
Mannaz i Sverige (tidigare PlanB) specialiserar sig på det utvecklande ledarskapet och verksamheters förnyelse. Sedan februari 2015 är vi en del av Mannaz och sedan den 4 mars 2016 heter vi också Mannaz Sverige.
Mannaz är en ledarskapspartner i en värld där ursprungsplanen sällan håller. En värld där det enda vi kan förvänta oss är att det kommer att bli annorlunda eftersom förändring har blivit normalläget. Vi tror att organisationer måste ha en ständig förändringsberedskap för att fortsätta kunna vara framgångsrika. Denna beredskap ställer nya krav, och den ändrar även på samspelet mellan organisation och konsult. Vi samarbetar med våra kunder och stärker deras kunskap och förståelse för det nya.
En organisation är ett levande system, en slags organism som kan förvandla …

Läs mer ]

Taggar:  agile, Change, change management, Change process, coaching, forandringsledelse, Förändring, förändringsledarskap, Förändringsledning, Innovation, Kaospiloterna, Kaospiloterne, Kaospilots, leadership, ledarskap, ledelse, Plan B, Plan B Consulting, PlanB, transformation, Transformative, turn around

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn