Förändringsledning (13)

Ingela

2016-06-27

0

Informationsträff i augusti

I oktober drar vi igång två nya omgångar av Processkonsultutbildningen, vår 11-dagarsutbildning för chefer och förändringsledare som bidrar till mer bestående resultat i förändringsarbetet i organisationer, stora som små.
Är du själv nyfiken på utbildningen? Eller känner du någon som absolut borde gå? Kom på informationsträff hos oss och ta med dig andra som är intresserade. Kan du inte gå själv, men vill tipsa oss om lämpliga kandidater? Hör av dig till Klaudia Junghagen per mail här så tar vi kontakt.
Informationsträff i Stockholm
Tisdagen den 30 augusti kl. 16.00 – 17.30 på Riddargatan 17D, 3 tr i Stockholm
ANMÄL DIG HÄR TILL INFOTRÄFF I STOCKHOLM
Vi berättar om utbildningen. Du får träffa och prata med programledarna och vi bjuder på lite att dricka och …

Läs mer ]

Taggar:  För dig som är chef, Förändringsledning, informationsmöte, informationsträff, Malmö, processkonsult, Processkonsultprogrammet, Processledning, Stockholm, systemiskt perspektiv

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2013-03-21

0

Stad i förvandling

Stadens förvandling som fenomen är temat för Ingela Sjölunds utforskande resa i två parallella, om än sammanlänkade spår, där Malmös utmaningar på välfärdens område vävs ihop med den stora förflyttningen av Kiruna stad. Vi vill utforska dessa två omvälvande processer och Ingela rapporterar här från sitt möte med Årets offentliga chef 2012, Eva Ahlgren i Malmö. Resan fortsätter sedan med samtal med företrädare för Kiruna stad i kommande artikel.
Vi vill i denna spaning få med oss era tankar och lärdomar om förändring och förnyelse. Bidra med era erfarenheter så lovar vi att bidra med våra. Målet för resan är nya insikter och kunskapsutbyten. Var med! Kommentera, hör av dig!
//Webbredaktionen
Energiboost för framtiden
– en intervju med Eva Ahlgren i Malmö
Min resa börjar …

Läs mer ]

Taggar:  Eva Ahlgren, Förändring, förändringsledarskap, Förändringsledning, Ingela Sjölund, ledarskap

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2011-11-10

1

Bestående resultat med nytt förhållningssätt

Peter Ahlm är egentligen controller, men arbetar på Lunds universitets centrala stab med projektledning av verksamhetsutvecklingsprojekt. För drygt ett år sedan gick han och en kollega Processkonsultutbildningen hos PlanB och han kan nu se på sitt arbete i termerna ”före utbildningen” och ”efter utbildningen”.
Kan du sammanfatta den största nyttan för dig med utbildningen för processkonsulter?
– Innan så arbetade vi nog väldigt företagsekonomiskt med vårt utvecklingsarbete. Vi var mycket rationella i vårt tankesätt. Vi lade upp en plan och följde den helt enkelt, säger Peter och fortsätter:- Nu har vi fått en större kunskap och känsla för hur vi kan se dem vi arbetar med. Vi kan se var möjligheterna finns, men också var eventuella framtida problem finns. Vi har ändrat …

Läs mer ]

Taggar:  Förändringsledning, Processkonsultutbildning, Processledning, Project management, projektledelse, Projektledning, Systemic, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2011-05-07

2

Att leda är att förändra

Förändringsledning är inte något särskilt eller utöver det ordinarie arbetet. Att hantera och leda förändring har blivit en del av chefsuppdraget och något som ständigt pågår. Förändring har blivit konstant.
I en nyligen genomförd undersökning efterlyses förändringsledaren som den profil man söker. Av 70 tillfrågade personal- och HR-chefer i svenska börsföretag svarar nästan hälften eller 43 procent att de kommer att söka efter en förändringsledare nästa gång de ska anställa en chef.
Kanske är det dags att byta namn. Till Plan A.
Ingela Sjölund
Källa: Arbetslivsresurs – ResursNavigatorn

Läs mer ]

Taggar:  förändringsledarskap, Förändringsledning, HR, ledarskap

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2010-09-26

4

För dig som är chef

Att vara chef i dag består av att både kunna ta tag i det operativa men samtidigt höja blicken för det strategiska. En svår balansgång, där vardagen ofta står i vägen för visionen. Som chef blir man lätt en som står i en evig ström av måsten, istället för att vara den som leder strömmen. På PlanB hjälper vi chefen att få tag i kärnan och strategin.
Vi stöttar dig i arbetet med att anpassa verksamheten efter nya behov, så att den blir kraftfull och flexibel. Organisationsstrukturen ska stämma med verksamheten, och arbetsprocesserna ska fungera som naturliga och effektiva flöden i systemet. Tillsammans utvecklar vi en organisationskultur som möjliggör effektivitet i både drift och förnyelse.
Vi vet att om man arbetar med …

Läs mer ]

Taggar:  business development, change management, chefscoachning, coaching, conflict management, Conflict resolution, executive coaching, forandringsledelse, Forretningsudvikling, Förändringsledning, konflikthantering, Konflikthåndtering, ledergrupper, ledningsgruppsutveckling, Management development, Medarbejderudvikling, medarbetarutveckling, organisationsanalyse, Organisationsudvikling, organisationsutveckling, organisationsöversyn, organizational development, Organizational review, strategiudvikling, strategiutveckling, strategy realization, strategydevelopment, verksamhetsutveckling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-09-20

0

Case: Kickstart av strategin för Media Evolution

 

Egentligen var det ett guldläge. Den lilla verksamheten Media Evolution hade fått strukturfondsmedel och kunde nu växa. På bara några månader hade personalstyrkan fyrdubblats. Samtidigt fanns det stora ambitioner och förhoppningar från medlemmar och finansiärer. Strukturfonderna krävde leverans i projekten. Hur skulle man ro detta i hamn?
– Vårt företag har enorma krav på sig. Vi är i omfattning utifrån kravbilden ett företag som skulle kunna vara femtio-hundra personer. I dag jobbar här tio personer, sa VD:n Christer Månsson.
Verksamheten hade tidigare använt sig av processledare för utvärderingar, och därför låg det nära till hands att ta hjälp av processledning för att möta de krav organisationen stod inför. Man tog kontakt med PlanB för en eller två dagars workshop, och det bestämdes …

Läs mer ]

Taggar:  business development, change management, forandringsledelse, Forretningsudvikling, förändringsledarskap, Förändringsledning, implementering, Strategirealisering, strategy realization, Team building, Teamudvikling, Teamutveckling, verksamhetsutveckling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2010-09-17

0

Case: Ledaraspiranterna löser problemen som håller vd vaken om natten

Det högteknologiska, välrenommerade industriföretaget hade redan ett ledarskapsprogram för så kallade ”high potentials” (lovande unga chefer), och det hade genomförts flera gånger. Men företaget växte snabbt genom förvärv, och man upplevde att det behövdes något annat. Efter en offertförfrågan valde man PlanB som ny leverantör av program för affärskritiska personer i företaget.
PlanB och företaget tog fram det nya programmet tillsammans. Det skulle vara helt anpassat efter de behov som fanns och den verklighet deltagarna arbetade i. Alltså inte ett  ytterligare traditionellt ledarskapsprogram med katederpedagogik – nej, fokus skulle helt vara att driva business. Och så blev det.
Deltagarna i programmet använder företaget som främsta ”kurslitteratur”. Innehållet styrs av företagets verklighet, inte av någon mall från PlanB. Deltagarna får ett konkret …

Läs mer ]

Taggar:  action refection learning, actionbased training, change management, forandringsledelse, förändringsledarskap, Förändringsledning, Generationsskifte, High Potential Program, Leadership development, ledarförsörjning, ledarskapsprogram, ledarutveckling, lederkursus, lederudvikling, management training

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Johanne

2010-09-03

0

Case: När det kom nya medarbetare förändrades allt

Det hade kommit nya medarbetare till den kommunala förvaltningen, och det var något som inte stämde. Den tidigare goda stämningen försvann. När vissa personer satt i samma möte, blev det olidligt. Verksamhetschefen var erfaren, men detta var honom övermäktigt. PlanB kontaktades.
– Först angrep vi problemet smalt: vad händer när vi har möten? Men vi märkte snart att vi skulle ha ett bredare angreppssätt. Vi kunde se att det inte var något vi bara kunde lösa genom att ändra på mötena, utan det handlade om vår kultur på arbetsplatsen.
PlanB arbetade både med coachande samtal för varje medarbetare och med gruppövningar.
– Jag ser det både som en process för den enskilde och för hela arbetsplatsen. Vi har arbetat med den enskilde, för att …

Läs mer ]

Taggar:  change management, Conflict resolution, forandringsledelse, förändringsledarskap, Förändringsledning, konflikthantering, Konflikthåndtering, organisationskultur, organizational culture, Teambuilding, Teamudvikling, Teamutveckling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-09-03

0

Case: Konsten att vara nummer ett på marknaden och förtjäna sin plats

Vindkraftsproducenten Vestas var marknadsledande, men började tappa marknadsandelar. Nya aktörer kom in på marknaden, och det var inte längre helt självklart för kunderna att välja Vestas. Förändring var nödvändigt, men hur vänder man en sådan stor skuta? Tiden var en faktor – förändringen måste ske snabbt.
Vestas anlitade PlanB för att genomföra förändringsprogrammet.
– Det var viktigt för oss att teamet som skulle lyfta implementeringen inte bara bestod av konsulter. Vi ville att förändringen skulle vara så effektiv och djupgående som möjligt och då måste den komma inifrån själva verksamheten, säger Kristine Mørch som fungerade som Strategic Portfolio Manager med ansvar för implementeringen av strategin.
Nyckelpersoner i Vestas ledde processen hela tiden och var kontaktpersoner, PlanB agerade ett handfast, men aktivt stöd längs …

Läs mer ]

Taggar:  Change, Change Agents, Change communication, change management, forandringsledelse, förändringskommunikation, förändringsledarskap, Förändringsledning, implementering, Project management, projektledelse, Projektledning, Strategic portfolio Management, Strategirealisering, strategy realization

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-09-03

0

Case: Ett annorlunda sätt att arbeta med översiktsplaner

Kommunens stadsbyggnadskontor skulle revidera sin strategiska översiktsplan. De tidigare planerna man tagit fram hade fungerat bra, men behövde spetsas för nya utmaningar. Kommunen behövde ta sats inför tillväxt och planen skulle ha ett längre tidsperspektiv, bredd och vara inspirerande. Tanken var att börja med visionen och sedan bryta ner den i delmål. Alla förvaltningar skulle vara involverade, så att planen blev brett förankrad. En projektledare tillsattes och hon besökte förvaltningarna för att undersöka vad i deras visioner som kunde landa i fysisk byggnation, exempelvis utbyggnad av skolor.
Nu kopplades PlanB in. En konsult hjälpte till att skapa en projektplan och att coacha inblandade i projektet. Man använde sig av scenarioteknik, breda workshops och liknande. Workshopparna designade PlanB och kommunen tillsammans. Förvaltningarna …

Läs mer ]

Taggar:  Change communication, change management, Change process, City development, Collaboration, forandringsledelse, Forandringsproces, förändringskommunikation, förändringsledarskap, Förändringsledning, Förändringsprocess, involvering, kommuneplan, Large Group Intervention, strategiudvikling, strategiutveckling, structure plans, öp, översiktsplan

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn