forandringsledelse (14)

Christian

2014-01-09

0

Succes med forandring

Vil du vide hvordan du får succes med forandringer, så læs videre her. Jeg kan fortælle at det kommer til at handle om at udnytte potentialet.
I topstyrede virksomheder er der en næsten blind tro på at man med målrettethed, stram styrring og præcis planlægning, kan skabe de forandringer man sætter sig for. Men hvor mange strategier har du oplevet blive gennemført fuldstændig som planlagt? Hvor mange forandringsprojekter har du set overholde – både tidsplanen, budgettet og opfyldt målet? Hvis du følger statistikken er det sandsynligvis ganske få. Så hvad gør du så?

Tja… Du kan starte med at se virkeligheden i øjnene og erkende at du ikke kan kontrollere alt. Det er en god start. Fokuser i stedet på potentiale og …

Läs mer ]

Taggar:  Christian Munch Svendsen, forandringsledelse, Forandringsproces

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2013-04-17

0

Processkonsultutbildning med systemteoretisk inriktning

TEAM 6 SKÅNE
Datum
Processkonsultutbildningen genomförs i fem delar à två dagar under 2013. En uppföljningsdag anordnas senare. Internaten är förlagda på kursgårdar i Skåne.

Del 1: 17-18 april, 2013
Del 2: 29-30 maj, 2013
Del 3: 21-22 augusti, 2013
Del 4: 2-3 oktober, 2013
Del 5: 14-15 november, 2013 (prelimärt)

Varje internat börjar kl. 9.00 och dag 2 avslutas kl. 16.00.
Språk
Svenska. Vissa delar av utbildningen kommer att genomföras på danska och eventuellt engelska.
Antal platser
Antalet utbildningsplatser är begränsat till 18 stycken.
KOSTNAD OCH BETALNING
Kostnaden för hela utbildningen är 46 500 SEK per deltagare. Priset är exklusive kost, logi, resor och moms.
ANMÄL DIG HÄR
Anmälan är bindande efter den 05 april 2013. När vi mottagit din anmälan fakturerar vi 50 % av den totala utbildningsavgiften och resterande när halva utbildningen har …

Läs mer ]

Taggar:  Change process, forandringsledelse, Förändring, förändringskommunikation, ledarskapsprogram, program, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2011-11-16

2

En minoritet kan förändra helheten

Forskare på Rensselaer Polytechnic Institute har upptäckt att när minst 10 procent av befolkningen har en orubblig åsikt och kommunicerar denna med övriga kommer majoriteten i samhället att anta denna åsikt. Slutsatserna publicerades i nätversionen av tidskriften Physical Review E den 22 juli 2011; Social consensus through the influence of committed minorities
”När antalet engagerade opinionsbildare är under 10 procent sker inga framsteg i spridningen av deras idéer i systemet. Det skulle bokstavligen ta lika lång tid jämförbart med universums ålder för att denna storlek på grupp skulle uppnå en majoritet” säger Boleslaw Szymanski, professor på Rensselaer. ”I det ögonblick då antalet når över 10 procent, så sprider sig idéen som en löpeld.”
Som exempel kan nämnas händelserna i Tunisien och Egypten …

Läs mer ]

Taggar:  change management, forandringsledelse, forskning, förändringsledarskap, Henrik Challis

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Kasper

2011-02-05

0

Leder – styrk din kommunikation!

Forskellen på ledere og dygtige ledere findes ofte i deres kommunikation. Heldigvis kan du træne dine kommunikative færdigheder og styrke din gennemslagskraft.
Kommunikation er efter min mening en af lederens vigtigste opgaver, og kommunikation – velfungerende eller ej – viser hurtigt sit værd. Når kommunikation i virksomheden lykkes, opstår der ny synergi, medarbejderne bliver involveret i arbejdet og potentielle konflikter kommer op til overfladen, så der kan handles på dem.
Din rolle som leder
For lederen handler det om at kunne analysere, hvilke behov der eksisterer og at kunne agere på dem i samarbejde med resten af organisationen. Og det handler om at udvise mod og tålmodighed. Modet til at turde stille de rigtige spørgsmål – og tålmodigheden til ikke at handle, før …

Läs mer ]

Taggar:  forandringsledelse, kursus, ledelse, management, program, projektledelse

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ole

2011-02-03

0

Virkeligheden er noget vi skaber

Virkeligheden er ikke noget, som bare er. Der er altid nogen, som har skabt den. Vi skaber virkeligheden med hver eneste lille tanke vi tænker, med hvert ord vi taler og med hver handling, vi foretager. På samme måde skaber vi også som mennesker vore relationer. Nogle evner at skabe deres relationer smukke, livfulde og kærlighedsfulde, andre skaber deres relationer grusomme, angstfyldte eller sorgfulde.
På denne måde er det, vi kalder virkeligheden, en mellemmenneskelig konstruktion. Vi er jo ikke alene i verden, og ved siden af mig er der altid en anden, som også ønsker at skabe sin virkelighed, som temmelig sikkert ikke er den samme som min. Nu og da er vores virkeligheder så forskellige, at de ikke kan høre …

Läs mer ]

Taggar:  forandringsledelse, ledelse, social konstruktion, Social konstruktionisme

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2010-09-26

4

För dig som är chef

Att vara chef i dag består av att både kunna ta tag i det operativa men samtidigt höja blicken för det strategiska. En svår balansgång, där vardagen ofta står i vägen för visionen. Som chef blir man lätt en som står i en evig ström av måsten, istället för att vara den som leder strömmen. På PlanB hjälper vi chefen att få tag i kärnan och strategin.
Vi stöttar dig i arbetet med att anpassa verksamheten efter nya behov, så att den blir kraftfull och flexibel. Organisationsstrukturen ska stämma med verksamheten, och arbetsprocesserna ska fungera som naturliga och effektiva flöden i systemet. Tillsammans utvecklar vi en organisationskultur som möjliggör effektivitet i både drift och förnyelse.
Vi vet att om man arbetar med …

Läs mer ]

Taggar:  business development, change management, chefscoachning, coaching, conflict management, Conflict resolution, executive coaching, forandringsledelse, Forretningsudvikling, Förändringsledning, konflikthantering, Konflikthåndtering, ledergrupper, ledningsgruppsutveckling, Management development, Medarbejderudvikling, medarbetarutveckling, organisationsanalyse, Organisationsudvikling, organisationsutveckling, organisationsöversyn, organizational development, Organizational review, strategiudvikling, strategiutveckling, strategy realization, strategydevelopment, verksamhetsutveckling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-09-20

0

Case: Kickstart av strategin för Media Evolution

 

Egentligen var det ett guldläge. Den lilla verksamheten Media Evolution hade fått strukturfondsmedel och kunde nu växa. På bara några månader hade personalstyrkan fyrdubblats. Samtidigt fanns det stora ambitioner och förhoppningar från medlemmar och finansiärer. Strukturfonderna krävde leverans i projekten. Hur skulle man ro detta i hamn?
– Vårt företag har enorma krav på sig. Vi är i omfattning utifrån kravbilden ett företag som skulle kunna vara femtio-hundra personer. I dag jobbar här tio personer, sa VD:n Christer Månsson.
Verksamheten hade tidigare använt sig av processledare för utvärderingar, och därför låg det nära till hands att ta hjälp av processledning för att möta de krav organisationen stod inför. Man tog kontakt med PlanB för en eller två dagars workshop, och det bestämdes …

Läs mer ]

Taggar:  business development, change management, forandringsledelse, Forretningsudvikling, förändringsledarskap, Förändringsledning, implementering, Strategirealisering, strategy realization, Team building, Teamudvikling, Teamutveckling, verksamhetsutveckling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2010-09-17

0

Case: Ledaraspiranterna löser problemen som håller vd vaken om natten

Det högteknologiska, välrenommerade industriföretaget hade redan ett ledarskapsprogram för så kallade ”high potentials” (lovande unga chefer), och det hade genomförts flera gånger. Men företaget växte snabbt genom förvärv, och man upplevde att det behövdes något annat. Efter en offertförfrågan valde man PlanB som ny leverantör av program för affärskritiska personer i företaget.
PlanB och företaget tog fram det nya programmet tillsammans. Det skulle vara helt anpassat efter de behov som fanns och den verklighet deltagarna arbetade i. Alltså inte ett  ytterligare traditionellt ledarskapsprogram med katederpedagogik – nej, fokus skulle helt vara att driva business. Och så blev det.
Deltagarna i programmet använder företaget som främsta ”kurslitteratur”. Innehållet styrs av företagets verklighet, inte av någon mall från PlanB. Deltagarna får ett konkret …

Läs mer ]

Taggar:  action refection learning, actionbased training, change management, forandringsledelse, förändringsledarskap, Förändringsledning, Generationsskifte, High Potential Program, Leadership development, ledarförsörjning, ledarskapsprogram, ledarutveckling, lederkursus, lederudvikling, management training

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Johanne

2010-09-03

0

Case: När det kom nya medarbetare förändrades allt

Det hade kommit nya medarbetare till den kommunala förvaltningen, och det var något som inte stämde. Den tidigare goda stämningen försvann. När vissa personer satt i samma möte, blev det olidligt. Verksamhetschefen var erfaren, men detta var honom övermäktigt. PlanB kontaktades.
– Först angrep vi problemet smalt: vad händer när vi har möten? Men vi märkte snart att vi skulle ha ett bredare angreppssätt. Vi kunde se att det inte var något vi bara kunde lösa genom att ändra på mötena, utan det handlade om vår kultur på arbetsplatsen.
PlanB arbetade både med coachande samtal för varje medarbetare och med gruppövningar.
– Jag ser det både som en process för den enskilde och för hela arbetsplatsen. Vi har arbetat med den enskilde, för att …

Läs mer ]

Taggar:  change management, Conflict resolution, forandringsledelse, förändringsledarskap, Förändringsledning, konflikthantering, Konflikthåndtering, organisationskultur, organizational culture, Teambuilding, Teamudvikling, Teamutveckling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-09-03

0

Case: Konsten att vara nummer ett på marknaden och förtjäna sin plats

Vindkraftsproducenten Vestas var marknadsledande, men började tappa marknadsandelar. Nya aktörer kom in på marknaden, och det var inte längre helt självklart för kunderna att välja Vestas. Förändring var nödvändigt, men hur vänder man en sådan stor skuta? Tiden var en faktor – förändringen måste ske snabbt.
Vestas anlitade PlanB för att genomföra förändringsprogrammet.
– Det var viktigt för oss att teamet som skulle lyfta implementeringen inte bara bestod av konsulter. Vi ville att förändringen skulle vara så effektiv och djupgående som möjligt och då måste den komma inifrån själva verksamheten, säger Kristine Mørch som fungerade som Strategic Portfolio Manager med ansvar för implementeringen av strategin.
Nyckelpersoner i Vestas ledde processen hela tiden och var kontaktpersoner, PlanB agerade ett handfast, men aktivt stöd längs …

Läs mer ]

Taggar:  Change, Change Agents, Change communication, change management, forandringsledelse, förändringskommunikation, förändringsledarskap, Förändringsledning, implementering, Project management, projektledelse, Projektledning, Strategic portfolio Management, Strategirealisering, strategy realization

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn