förändringsledarskap (14)

Ingela

2014-09-14

0

Vad ska jag göra med min ledningsgrupp?

Så många bär på samma irriterande känsla. Det är något som inte fungerar i vår ledningsgrupp. Vad gör vi?
Vanliga omdömen om ledningsgruppsmöten:
”- Mycket snack och liten verkstad”
”- Bara envägskommunikation och information”
”- Vart tog strategiarbetet vägen?”
”- Vi hinner aldrig med väsentligheter”
”- Jag har inte tid med det här! Jag måste faktiskt JOBBA!”
”- Allt är så förutsägbart. Jag vet redan innan vad som kommer att sägas.”
Så vad gör man för att lyfta blicken och få in ny energi?
Jo, vi avsätter ett par dagar på internat med ledningsgruppen i en trevlig miljö. ”Huskonsulten” kallas in.Det blir gula klisterlappar med visioner och ambitioner dag 1, och sen blir det vanligt ledningsgruppsmöte den andra dagen.
Därefter återgår allt till det vanliga och de gula lapparna sitter …

Läs mer ]

Taggar:  förändringsledarskap, ledarskap, ledarutveckling, organisationskultur

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2013-11-19

0

Design av en förändring

När man studerar olika förändringsprocesser kan man urskilja ett par olika former som erbjuder olika grad av involvering:

Expertmodell – Lösningen utarbetas av särskilt sakkunniga som ofta är utomstående. Ledningen ansvarar för implementering och medarbetarperspektivet tillkommer sent i processen.
Taskforcemodell – Ett antal nyckelaktörer får i uppgift att finna en lösning. Lösningen överlämnas till ledningen som beslutar om lösningens implementering. Ofta vilar denna förändring på nyckelaktörernas legitimitet och vilja.
Linjechefsmodell – Ledningen fastställer mål och ramar för förändringen. Linjecheferna finner själva metoder för att nå målen.
Processmodell – Så många som möjligt involveras i processen genom att man sammansätter grupper på tvärs av organisatoriska gränser och kunskapsfält. Medarbetarna i organisationen utvecklar samsyn gällande förändringsbehovet, hittar lösningar och kommer med förslag gällande investeringar samt själva …

Läs mer ]

Taggar:  Den Strategiska Loopen, Förändring, förändringsarbete, Förändringsdesign, förändringsledarskap, Förändringsprocess, Processdesign

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2013-04-10

0

Kan alla vara med i arbetet med den nya strategin?

Allt för ofta är strategiutveckling något som sker på översta våningen och utan direktkontakt med verklighetens nyckfullhet. Strategierna blir konstruktioner med kort livslängd och när de väl är formulerade försvagas de av organisationens inneboende friktion i den efterföljande implementeringen.
En del företag experimenterar idag med snabbare, mer agila arbetssätt inom tjänste- och produktutveckling och några få vågar sig även på mer öppna processer inom strategiutveckling.
I denna (pdf) mycket intressanta artikel i the McKinsey Quarterly skriven av Michele Zanini och Arne Gast kan vi ta del av några intressanta exempel på hur man kan utveckla en mer social och verklighetsförankrad strategiprocess.
Ett litet utdrag från artikeln:
”In 2009, Wikimedia launched a special wiki—one dedicated to the organization’s own strategy. Over the next two years, …

Läs mer ]

Taggar:  change management, förändringsledarskap, lärande organisation, strategiutveckling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2013-03-21

0

Stad i förvandling

Stadens förvandling som fenomen är temat för Ingela Sjölunds utforskande resa i två parallella, om än sammanlänkade spår, där Malmös utmaningar på välfärdens område vävs ihop med den stora förflyttningen av Kiruna stad. Vi vill utforska dessa två omvälvande processer och Ingela rapporterar här från sitt möte med Årets offentliga chef 2012, Eva Ahlgren i Malmö. Resan fortsätter sedan med samtal med företrädare för Kiruna stad i kommande artikel.
Vi vill i denna spaning få med oss era tankar och lärdomar om förändring och förnyelse. Bidra med era erfarenheter så lovar vi att bidra med våra. Målet för resan är nya insikter och kunskapsutbyten. Var med! Kommentera, hör av dig!
//Webbredaktionen
Energiboost för framtiden
– en intervju med Eva Ahlgren i Malmö
Min resa börjar …

Läs mer ]

Taggar:  Eva Ahlgren, Förändring, förändringsledarskap, Förändringsledning, Ingela Sjölund, ledarskap

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2011-11-16

2

En minoritet kan förändra helheten

Forskare på Rensselaer Polytechnic Institute har upptäckt att när minst 10 procent av befolkningen har en orubblig åsikt och kommunicerar denna med övriga kommer majoriteten i samhället att anta denna åsikt. Slutsatserna publicerades i nätversionen av tidskriften Physical Review E den 22 juli 2011; Social consensus through the influence of committed minorities
”När antalet engagerade opinionsbildare är under 10 procent sker inga framsteg i spridningen av deras idéer i systemet. Det skulle bokstavligen ta lika lång tid jämförbart med universums ålder för att denna storlek på grupp skulle uppnå en majoritet” säger Boleslaw Szymanski, professor på Rensselaer. ”I det ögonblick då antalet når över 10 procent, så sprider sig idéen som en löpeld.”
Som exempel kan nämnas händelserna i Tunisien och Egypten …

Läs mer ]

Taggar:  change management, forandringsledelse, forskning, förändringsledarskap, Henrik Challis

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2011-05-07

2

Att leda är att förändra

Förändringsledning är inte något särskilt eller utöver det ordinarie arbetet. Att hantera och leda förändring har blivit en del av chefsuppdraget och något som ständigt pågår. Förändring har blivit konstant.
I en nyligen genomförd undersökning efterlyses förändringsledaren som den profil man söker. Av 70 tillfrågade personal- och HR-chefer i svenska börsföretag svarar nästan hälften eller 43 procent att de kommer att söka efter en förändringsledare nästa gång de ska anställa en chef.
Kanske är det dags att byta namn. Till Plan A.
Ingela Sjölund
Källa: Arbetslivsresurs – ResursNavigatorn

Läs mer ]

Taggar:  förändringsledarskap, Förändringsledning, HR, ledarskap

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-09-20

0

Case: Kickstart av strategin för Media Evolution

 

Egentligen var det ett guldläge. Den lilla verksamheten Media Evolution hade fått strukturfondsmedel och kunde nu växa. På bara några månader hade personalstyrkan fyrdubblats. Samtidigt fanns det stora ambitioner och förhoppningar från medlemmar och finansiärer. Strukturfonderna krävde leverans i projekten. Hur skulle man ro detta i hamn?
– Vårt företag har enorma krav på sig. Vi är i omfattning utifrån kravbilden ett företag som skulle kunna vara femtio-hundra personer. I dag jobbar här tio personer, sa VD:n Christer Månsson.
Verksamheten hade tidigare använt sig av processledare för utvärderingar, och därför låg det nära till hands att ta hjälp av processledning för att möta de krav organisationen stod inför. Man tog kontakt med PlanB för en eller två dagars workshop, och det bestämdes …

Läs mer ]

Taggar:  business development, change management, forandringsledelse, Forretningsudvikling, förändringsledarskap, Förändringsledning, implementering, Strategirealisering, strategy realization, Team building, Teamudvikling, Teamutveckling, verksamhetsutveckling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2010-09-17

0

Case: Ledaraspiranterna löser problemen som håller vd vaken om natten

Det högteknologiska, välrenommerade industriföretaget hade redan ett ledarskapsprogram för så kallade ”high potentials” (lovande unga chefer), och det hade genomförts flera gånger. Men företaget växte snabbt genom förvärv, och man upplevde att det behövdes något annat. Efter en offertförfrågan valde man PlanB som ny leverantör av program för affärskritiska personer i företaget.
PlanB och företaget tog fram det nya programmet tillsammans. Det skulle vara helt anpassat efter de behov som fanns och den verklighet deltagarna arbetade i. Alltså inte ett  ytterligare traditionellt ledarskapsprogram med katederpedagogik – nej, fokus skulle helt vara att driva business. Och så blev det.
Deltagarna i programmet använder företaget som främsta ”kurslitteratur”. Innehållet styrs av företagets verklighet, inte av någon mall från PlanB. Deltagarna får ett konkret …

Läs mer ]

Taggar:  action refection learning, actionbased training, change management, forandringsledelse, förändringsledarskap, Förändringsledning, Generationsskifte, High Potential Program, Leadership development, ledarförsörjning, ledarskapsprogram, ledarutveckling, lederkursus, lederudvikling, management training

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Johanne

2010-09-03

0

Case: När det kom nya medarbetare förändrades allt

Det hade kommit nya medarbetare till den kommunala förvaltningen, och det var något som inte stämde. Den tidigare goda stämningen försvann. När vissa personer satt i samma möte, blev det olidligt. Verksamhetschefen var erfaren, men detta var honom övermäktigt. PlanB kontaktades.
– Först angrep vi problemet smalt: vad händer när vi har möten? Men vi märkte snart att vi skulle ha ett bredare angreppssätt. Vi kunde se att det inte var något vi bara kunde lösa genom att ändra på mötena, utan det handlade om vår kultur på arbetsplatsen.
PlanB arbetade både med coachande samtal för varje medarbetare och med gruppövningar.
– Jag ser det både som en process för den enskilde och för hela arbetsplatsen. Vi har arbetat med den enskilde, för att …

Läs mer ]

Taggar:  change management, Conflict resolution, forandringsledelse, förändringsledarskap, Förändringsledning, konflikthantering, Konflikthåndtering, organisationskultur, organizational culture, Teambuilding, Teamudvikling, Teamutveckling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-09-03

0

Case: Konsten att vara nummer ett på marknaden och förtjäna sin plats

Vindkraftsproducenten Vestas var marknadsledande, men började tappa marknadsandelar. Nya aktörer kom in på marknaden, och det var inte längre helt självklart för kunderna att välja Vestas. Förändring var nödvändigt, men hur vänder man en sådan stor skuta? Tiden var en faktor – förändringen måste ske snabbt.
Vestas anlitade PlanB för att genomföra förändringsprogrammet.
– Det var viktigt för oss att teamet som skulle lyfta implementeringen inte bara bestod av konsulter. Vi ville att förändringen skulle vara så effektiv och djupgående som möjligt och då måste den komma inifrån själva verksamheten, säger Kristine Mørch som fungerade som Strategic Portfolio Manager med ansvar för implementeringen av strategin.
Nyckelpersoner i Vestas ledde processen hela tiden och var kontaktpersoner, PlanB agerade ett handfast, men aktivt stöd längs …

Läs mer ]

Taggar:  Change, Change Agents, Change communication, change management, forandringsledelse, förändringskommunikation, förändringsledarskap, Förändringsledning, implementering, Project management, projektledelse, Projektledning, Strategic portfolio Management, Strategirealisering, strategy realization

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn