Change Agents (9)

Christian

2014-03-12

0

Change agent skills and character

Change management is strategy’s evil twin. To master both the strategic and the human side of a project, is what separates the good project managers from the best.
When strategies and changes are implemented we tend to call it projects. Being a change agent is to master the art of engaging and changing people’s behavior, in order to achieve business goals or political aims. The mark of a true project manager is a combination of excellent planning skills, and the ability to build and maintain healthy relationships – in order to achieve goals, while upholding trust and respect.
Methods and behavior
Know Your Network
Just as you use CRM systems to structure sales, it is vital to structure how you deal with key stakeholders …

Läs mer ]

Taggar:  Change Agents, Change communication, change management

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2012-12-18

0

Processkonsultutbildning med systemteoretisk inriktning

TEAM 5 STOCKHOLM
Datum
Processkonsultutbildningen genomförs i fem delar à två dagar under vintern 2012 och första halvåret 2013. En uppföljningsdag anordnas senare under  2013. Internaten är förlagda på kursgårdar nära Stockholm.

Del 1: 18-19 december, 2012
Del 2: 29-30 januari, 2013
Del 3: 12-13 mars, 2013
Del 4: 23-24 april, 2013
Del 5: 4-5 juni, 2013

Varje internat börjar kl. 9.00 och dag 2 avslutas kl. 16.00.Tid för uppföljning beslutas gemensamt.
Språk
Svenska. Vissa delar av utbildningen kommer att genomföras på danska och eventuellt engelska.
Antal platser
Antalet utbildningsplatser är begränsat till 18 stycken.
KOSTNAD OCH BETALNING
Kostnaden för hela utbildningen är 46 500 SEK per deltagare. Priset är exklusive kost, logi, resor och moms.
ANMÄL DIG HÄR.
Anmälan är bindande efter den 20 november 2012. När vi mottagit din anmälan fakturerar vi 50 % av …

Läs mer ]

Taggar:  Change, Change Agents, Processledning, program, Systemic, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2011-10-21

2

A minority can change the whole

Scientists at Rensselaer Polytechnic Institute have found that when just 10 percent of the population holds an unshakable belief, the majority of the society will always adopt their belief. The findings were published in the July 22, 2011, online edition of the journal Physical Review E in an article titled “Social consensus through the influence of committed minorities.”
“When the number of committed opinion holders is under 10 percent, there is no progress in the spread of ideas throughout the system. ”It would literally take the amount of time comparable to the age of the universe for this size group to reach the majority,” said SCNARC Director Boleslaw Szymanski, the Claire and Roland Schmitt Distinguished Professor at Rensselaer. “Once that number …

Läs mer ]

Taggar:  Change, Change Agents, Change communication, change management, Change process

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2011-08-26

4

Emergent change in Egypt

The Arab Spring is an amazing example of emergence in the process of change. This speech given by Riyaad Minty, Manager of Al Jazeera Network’s social media initiatives, shows how people using social media to connect and communicate develop the needed critical mass to successfully overthrow the government of Egypt.
Complexity theory and studies of complex adaptive systems tells us that the amount of connections between the agents or the parts is a critical factor enabling emergent change. In this speech Riyaad Minty tells us how Twitter together with Al Jazeera enabled (or facilitated) the Arab Spring.

For further reading I highly recommend Margreth Wheatly’s article on emergence and social innovations.
Henrik Challis
Source: Media Evolution – The Conference in Malmö Sweden 27th of …

Läs mer ]

Taggar:  Change Agents, change management, Change process, Emergence, Systemic

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2010-10-13

5

Processkonsultutbildning

 

Mannaz utbildning är till för dig som arbetar som chef eller konsult med förändringsprocesser i organisationer. Oavsett om du finns i näringsliv eller offentlig verksamhet, är anställd eller driver egen verksamhet, kommer du genom utbildningen att utveckla din systemförståelse, få nya idéer och få träning för att med nya verktyg skapa ett bestående resultat i organisationer.
Vad säger tidigare deltagare?
Utbildningen ger dig:

en solid teoretisk grund att stå på och fler möjligheter att kunna hantera den komplexa verklighet som omger dig som processkonsult och ledare
en fördjupad förståelse kring strategiska förändringsprocesser i en organisation ur ett systemteoretiskt perspektiv
kunskap och verktyg för förändring av organisationer och individer
inblick i hur teori och praktik hänger ihop med dina egna tankar och handlingar i vardagsarbetet
möjlighet att praktisera …

Läs mer ]

Taggar:  Change Agents, consultant, Facilitation, Facilitator, konsulent, konsult, kurs, kursus, leadership, ledarskap, ledelse, proceskonsulent, Process Consultant, processkonsult, Processledare, Processledning, program, Systemic, systemisk, systemteori

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-09-26

1

För dig som ansvarar för strategi

Det är lätt hänt att man ägnar mycket tid åt strategins innehåll, och mindre åt dess process. Det är även lätt hänt att man glömmer frågorna som hjälpte resonemanget vidare till svar när man väl har utvecklat strategin. Innehållet och svaren är naturligtvis mycket viktiga, men processen och frågorna är det som kan skapa förankring och innovation.
Vi på PlanB ser strategi som en dynamisk process och inte något som man skapar och sedan implementerar – i en föränderlig värld behövs strategier (och strateger) med snabbt fotarbete. Just eftersom vår omvärld – och därmed våra organisationer – skiftar så snabbt, måste strategin vara en involverande process för att få en långsiktig, hållbar effekt.
Strategiarbetet kan ses som en iterativ process, där verksamheten …

Läs mer ]

Taggar:  Change Agents, kaskadprocess, Must Win, scenarioplanering, strategi, strategiproces

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-09-20

0

A change agent

Someone recorded this man with a cellular and uploaded the movie to YouTube. It became viral, more than 3.000.000 views over a year. Some of the viewers recognized the man and the festival where the movie was recorded and more and more uploads where added to YouTube.
Now someone invested time and energy to edit the different clips into one movie. A movie about a change agent.

Läs mer ]

Taggar:  Change Agents

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-09-10

5

The Popcorn Metaphor

After a long day at work, I decided to go home and relax with a good movie. I really enjoy watching movies at home from my couch, and at this time of year there’s something special about tucking in under a warm blanket to enjoy a good movie with the family. To complete the experience we needed…Popcorn.

Luckily, I had some microwave popcorn in my kitchen cupboard that I wanted to pop. I read the instructions carefully. “This side up”, “1500 W”, “3 to 5 minutes” and “stop the microwave when it doesn’t pop within an interval of three seconds”.

Läs mer ]

Taggar:  Change Agents, Change communication, change management, Change process, critical mass, Distribution curve

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-09-03

0

Case: Konsten att vara nummer ett på marknaden och förtjäna sin plats

Vindkraftsproducenten Vestas var marknadsledande, men började tappa marknadsandelar. Nya aktörer kom in på marknaden, och det var inte längre helt självklart för kunderna att välja Vestas. Förändring var nödvändigt, men hur vänder man en sådan stor skuta? Tiden var en faktor – förändringen måste ske snabbt.
Vestas anlitade PlanB för att genomföra förändringsprogrammet.
– Det var viktigt för oss att teamet som skulle lyfta implementeringen inte bara bestod av konsulter. Vi ville att förändringen skulle vara så effektiv och djupgående som möjligt och då måste den komma inifrån själva verksamheten, säger Kristine Mørch som fungerade som Strategic Portfolio Manager med ansvar för implementeringen av strategin.
Nyckelpersoner i Vestas ledde processen hela tiden och var kontaktpersoner, PlanB agerade ett handfast, men aktivt stöd längs …

Läs mer ]

Taggar:  Change, Change Agents, Change communication, change management, forandringsledelse, förändringskommunikation, förändringsledarskap, Förändringsledning, implementering, Project management, projektledelse, Projektledning, Strategic portfolio Management, Strategirealisering, strategy realization

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn