Blogg

rikke

2016-12-10

0

Utvecklingsinsatser för kommande generationer

Ta del av intervjun med Morten Kjaerum, vd för The Raoul Wallenberg Institute, där han berättar om institutets viktiga arbete och syftet med det utvecklingsarbete som Mannaz är med och bidrar till.

Organisation och kultur i förändring

Raoul Wallenberg institutet (RWI) är ett oberoende akademiskt institut med uppdraget att verka för ökad respekt för våra mänskliga rättigheter och för folkrätten.

Institutet arbetar med forskning och akademisk utbildning inom området mänskliga rättigheter och samarbetar direkt med myndigheter och organisationer. Målet i både Sverige och utomlands är att utveckla arbetet med mänskliga rättigheter för att ytterst kunna åstadkomma en skillnad för den enskilde individen.

Genom att arbeta både med akademisk verksamhet och i direkta samarbeten med myndigheter och organisationer erbjuder institutet en unik plattform där teori och praktik möts.

Samtidigt som arbetet med att organisera om institutet för framtiden pågår för fullt under ledning av vd Morten Kjærum, hans styrelse och berörda fackliga organisationer, så arbetar man parallellt med kulturen i organisationen. Ett omfattande kulturförändringsprojekt har satts igång som inleddes med att göra en kartläggning bland medarbetare och ställa frågan:

Vad är det för kultur vi har idag och vad behöver vi för förändring för att bättre kunna möta vår omvärld framöver?

En styrgrupp sattes ihop för projektet med representanter från ledningsgruppen. Med hjälp av flera medarbetare formulerade sedan styrgruppen ett uppdrag till resten av organisationen. Tre processledare utsågs som vardera satte ihop varsin arbetsgrupp med 4-5 medlemmar i varje, med uppdraget att arbeta över alla gränser, organisatoriska såväl som geografiska. En viktig förutsättning var att se till att grupperna bestod av representanter från samtliga kontor ute i världen och en lika stor andel män och kvinnor.

Mannaz har bistått arbetsgrupperna med stöd och handledning under regelbundna möten och med ramar och riktlinjer för arbetet.

RWI:s viktiga värdeord som visar vägen framåt, fungerade som utgångspunkt för kulturförändringsarbetet. De togs fram i en bred process där hela organisationen deltog, samt av arbetsgrupperna och ledningen med stöd från Mannaz.

Förtroende – transparens – risktagande – kreativitet – effektivitet – enkelhet

De tre grupperna fick varsitt tema att arbeta med:

  • Hur ökar vi kreativiteten/innovationstänkandet och risktagande i relation till arbete och samverkan mellan forskning och program?
  • Hur skapar vi en kultur som karaktäriseras av enkelhet och effektivitet.
  • Hur stärker vi samarbetet mellan våra medarbetare på de olika kontoren baserat på tillit och transparens?

Arbetsgrupperna har vänt sig till samtliga medarbetare för att be om input efter hand och många medarbetare har varit positiva och upplevt att kulturförändringen redan har satt igång i själva projektet.
– Det handlar om målstyrning och om att skapa en målbild för att bygga kapacitet för framtidens utmaningar, säger f.d. HR chef Nina Blidfors Frykman som initierade och koordinerade kulturförändringsprojektet. Hon fortsätter:
– Om vi genom ökad tillit och transparens kan förbättra samarbetet mellan våra olika kontor så kan vi även förbättra tillgängligheten till kunskapen om våra mänskliga rättigheter, säger Nina Blidfors Frykman.

Vad kan ni se för behov framöver för att uppnå era mål?

– För att kunna förenkla samarbetet mellan kontoren måste vi t.ex. lyfta oss när det gäller kommunikation oss emellan. Det har bl.a. blivit tydligt i projektet att vi behöver stärka oss rejält inom teknikområdet för att kunna nå våra mål, säger Nina Blidfors Frykman och avslutar:
– Det viktigaste är dock att vi kan jobba vidare på vår gemensamma kultur och se till att alla resurser vi har internt kan användas fullt ut för vårt viktiga ändamål.

Under hösten fortsätter arbetet med planering av hur resultaten från arbetsgruppernas arbete ska utformas. Vi återkommer med ytterligare rapportering framöver.

Mannaz har som målsättning att varje år samarbeta pro bono med en organisation som vi menar utför ett synnerligen viktigt arbete för samhället och vår värld i stort. År 2016 är RWI den organisationen.


Vad gör Raoul Wallenberg institutet konkret?
RWI bedriver verksamhet i Afrika, Mellanöstern, Asien, och Europa, och har kontor i Lund, Amman, Peking, Istanbul, Jakarta, Phnom Penh och Nairobi.

Exempel på samarbeten inkluderar utbildningsprogram i mänskliga rättigheter i Kina där institutet 2004 stöttade etableringen av det första programmet inom mänskliga rättigheter på magisternivå samt har bidragit till att antalet utbildningar inom mänskliga rättigheter i Kina mer än tiodubblats under den senaste tioårsperioden.

RWI har även under de senaste 15 åren stärkt verksamheten vid mer än 20 nationella institutioner för mänskliga rättigheter i Afrika och Asien i deras arbete med att främja och skydda mänskliga rättigheter.

Genom annat långvarigt samarbete har mänskliga rättigheter kunnat integreras på ett systematiskt sätt inom kriminalvårdsarbete i såväl Indonesien som Kenya. Detta med syfte att ytterst stärka skyddet för frihetsberövades rättigheter.


 

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Din kommentar