För dig som arbetar med projekt


En värld präglad av komplexitet och intensiv förändringstakt ställer höga krav på organisationens förmåga att använda projekt som arbetsform. En utvecklad projektmetodik är ofta nyckeln till att leda förändringsarbetet hela vägen in i mål. Mannaz stöttar och ger verktyg till dig som arbetar med att utveckla projektorganisationer, till projektägare och styrgrupper, projektledare och projektgrupper.

Hur ska den goda nytta som projekten gör uppskattas och bli effektiv i hela organisationen? Hur använder övriga organisationen den förnyelse och utveckling som ett väl genomfört projekt innebär? Hur kan den outnyttjade potentialen i verksamheten användas? Mannaz har lång erfarenhet av att driva förändringsarbete i projektform och vi har arbetat med att utveckla många organisationers projektkapacitet.
Mannaz har konsulter med IPMA-, PRINCE2- och PMI-certifieringar.

Vi erbjuder:

Projektkapacitet – En verksamhetsintern projektutbildning i tre steg.
Stärk hela organisationens projektkapacitet. Öka projektmognaden i verksamheten, så att era projekt blir mer innovativa och får större effekt. Grundläggande metodik för många eller fördjupad projektledarutveckling för få. Eller både och. Utbildningarna anpassas alltid efter verksamhetens behov.

Sparring
Använd oss som din partner i utvecklingsprojektet! Bolla idéer med oss och kom vidare i kniviga frågor. Med projektsparring växer du som projektägare, projektledare eller projektgrupp och blir stärkt rollen.

Översyn
Vi gör en översyn av hela er projektverksamhet, delar av den eller av enstaka projekt. Tillsammans tar vi sedan fram utvecklingsområden och förslag på åtgärder.

Modell eller handbok
Samla organisationens projekttankegångar i en anpassad modell eller metodikhandbok. Vi hjälper er att skapa enkla mallar, anpassade roll- och ansvarsbeskrivningar och en gemensam ordlista.

Projektkontor, programledning & portföljledning
För de organisationer som kommit en bit på väg och på ett tydligare sätt vill koppla utvecklingsprojektens framdrift till verksamhetsmålen. Vi hjälper er att fortsätta utveckla projektprocessen.

Bloggat: Projektledning av förändringsprocessen – en paradox? och Mer än ett streck i organisationsbilden.

Taggar:  förändringsarbete, Innovation, projekt, projektarbete, projektarbetsform, projektkapacitet, projektledelse, Projektledning, projektmetodik, projektmognad, projektorganisation, projektsparring, projektstyrning

Magnus Ramdén

Magnus Ramdén är seniorkonsult och arbetar med att utveckla organisationers lednings- och projektkapacitet med fokus på förmågan att nå hela vägen till succé med förändringsarbeten. Han är en ofta anlitad och ...

Läs mer ]

Mobil: +46-(0)735 01 63 21
E-posta Magnus