Goda exempelPlanB möjliggör, stärker och genomför förändringsarbete och implementering av strategier.

Vi har sedan starten 1999 genomfört mängder av kunduppdrag och därigenom bidragit till stora förändringar. Vi har arbetat med ett tjugotal kommuner, flera regioner, myndigheter och statliga verk samt ett stort antal företag och globala koncerner.

För att kunna dela med oss av exempel på förändringar som våra uppdragsgivare har åstadkommit har vi valt att inte ha traditionella kundlistor på vår hemsida. Istället har vi just nu en hel del avidentifierade intervjuer med uppdragsgivarna, men även några namngivna.

Vi fyller på med uppdrag som vi tror kan intressera fler (se i listan till höger). Det kan vara ett litet, snabbt uppdrag eller stora omdaningar som löper över lång tid. Till varje intervju hör en film där den ansvarige konsulten kommenterar uppdraget.

Våra senaste förändringsfilmer och intervjuer hittar du här:

På träningsläger i ledarskap – på tvärs

Lyhördhet krävs för att förstå koncernens utbildningsbehov

När kulturen blir nyckeln till förverkligandet av strategin

”Min coach gav mig bekräftelse och större trygghet i min ledarroll”