top image

Konsult

Sanna

Sanna Turesson

Sanna Turesson är seniorkonsult och arbetar med grupper och individer i förändring med ett systemiskt förhållningssätt. Med stor närvaro, lätt hand och fokus på resultatet bidrar hon till utveckling, ökat ägandeskap, fördjupad medvetenhet, proaktivitet, kreativitet och ändamålsenliga förhållningssätt. Detta med syftet att skapa en kultur som effektivt bidrar till uppfyllandet av verksamhetens mål.
Hon anlitas som coach på chef- och medarbetarnivå. Sanna arbetar även med konflikthantering i grupp, medling eller som individuell konfliktvägledare. Hon är en inspirerande och uppskattad genomförare av ledarskapsutbildningar i både offentlig och privat sektor.

Sanna är certifierad inom GDQ, Group Development Questionnarie som är baserat på den amerikanska forskaren Susan Wheelans sammanställning och analys av teorier kring grupputveckling och effektivitet.

Sanna är utbildad processkonsult, teaterpedagog och har en magisterexamen vid Lunds Universitet på skådespelarprogrammet, Teaterhögskolan i Malmö. Sanna är också utbildad konflikthanterare vid arbetslivskonflikter av docent Thomas Jordan vid Göteborgs universitet.

Senaste blogginlägg av Sanna

Medveten grupputveckling

Tar vi för givet att grupper ska fungera och vara mer eller mindre högpresterande, mer eller mindre självgående? Har vi funderat på om vi över ...

Läs mer ]

Lärande + Reflektion = Utveckling

För ett antal år sedan läste jag en fråga i tidningen Blandaren: ”Om man springer fortare än ljuset, svartnar det för ögon då?” Vad jag ...

Läs mer ]