top image

Konsult

Richard

Richard Uski

Richard Uski är seniorkonsult i Mannaz och en erfaren utvecklingsledare som handleder och coachar grupper och individer i både privat och offentlig sektor. Vanligtvis stödjer Richard team antingen på strategisk ledningsnivå eller arbetsgruppsnivå med fokus på samarbete och kapacitetsutveckling.
Richard har bl.a. haft ansvar för att leda program med fokus på systemisk teamutveckling som strategiskt utvecklingsområde för en organisation. Richard coachar även toppledare och stöttar när konflikter uppstår i organisationer.

Många anlitar Richard som föreläsare och utbildare inom ledarskap och grupputveckling där han är en mycket entusiastisk inspiratör och kunskapsförmedlare som involverar hela gruppen.

Utöver studier i psykologi, systemorienterad metodik och en internationell examen från The Kaospilot University i Danmark och USA, har Richard även ett förflutet som VD för ett lokalt affärsutvecklingsbolag med fokus på affärsstöd och riskkapital.
Richard arbetar med allt från multinationella till kommunala verksamheter och involverar medarbetare, chefer och chefers chefer i större processer. Han är huvudsakligen verksam i Sverige och Danmark. 

Senaste blogginlägg av Richard

Varför tänka i system?

Tänk dig att du ser en man snubbla på trottoaren på väg till jobbet på morgonen. Du tänker kanske att han var ouppmärksam och upptagen av ...

Läs mer ]