top image

Konsult

Ole

Ole Dissing

Ole Dissing är seniorkonsult i Mannaz och arbetslivspsykolog. Han har i tjugo års tid arbetat med ledarskaps- och organisationsfrågor. En stor del av tiden har han varit chef i ledande ställning på bland annat Novo Nordisk, COWI och Nordea. Han hade då ansvar för ledarskaps- och organisationsutveckling samt strategiska förändringsprocesser.

Ole har arbetat som konsult i över tio år och undervisar på fortbildningar för chefer samt är ledarskapscoach för styrelser, ledningsgrupper och chefer.

Ole har skrivit två böcker, Ledelse i en ny logik - ledelsestænkninger og kompetencer och Ledelsens indvendighed og etik, samt varit författare till en rad artiklar om ledarskap och organisation.

Senaste blogginlägg av Ole

Konstruktion og konsekvens

Der bor i den socialkonstruktionistiske tænkning den antagelse, at virkeligheden ikke bare er noget, som er, men at den altid i et socialt ...

Läs mer ]

Virkeligheden er noget vi skaber

Virkeligheden er ikke noget, som bare er. Der er altid nogen, som har skabt den. Vi skaber virkeligheden med hver eneste lille tanke vi tænker, med ...

Läs mer ]