top image

Konsult

Marianne

Marianne Saur Hedlund

Marianne är seniorkonsult i Mannaz och fungerar som stöd i både strategiska och vardagsnära utvecklingsprocesser där hon finns med i allt från nulägesanalys till implementering. Med sitt systemiska förhållningssätt och sin inkluderande hållning som värdesätter allas delaktighet lyfter hon medarbetare och organisationer.
Marianne arbetar också med chefs- och ledarskapscoaching enskilt och i grupp.

Marianne är socionom och utbildad processkonsult. Hon har 15 års erfarenhet från olika ledaruppdrag, bland annat som förvaltningschef. Marianne har också lång erfarenhet från uppdrag som utbildare och handledare och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med utvecklingsarbete i stora organisationer.

Senaste blogginlägg av MarianneSH

Inga inlägg än...