top image

Konsult

Johanne

Johanne Eriksen

Johanne Eriksen är seniorkonsult i Mannaz. Hennes specialitet är att driva och stödja systemisk samarbets- och kulturutveckling inom organisationer. Genom processledning och samtal engagerar och utmanar hon ledare och medarbetare på alla nivåer inom organisationen i utveckling av välfungerande samarbeten. På ledningsgruppsnivå är hon medskapare av ett givande rum för reflektion och samtal om riktning och samarbete.
Med sin tydlighet och djupa förståelse för grupprocesser bidrar hon med ett starkt stöd vid konflikthantering och utveckling av fungerande samarbetskultur. Hon är dessutom en ofta anlitad personlig samtalspartner och undervisare.
Johanne är utbildad processkonsult och psykoterapeut i Danmark. Hon har tidigare studerat vid KaosPiloterna i Danmark och USA.

Senaste blogginlägg av Johanne

Followship – the new leadership

Listen to this great BBC programme where “Carolyn Quinn, BBC Radio 4, looks under the bonnet of leadership in this two-part series, from ...

Läs mer ]

Motivation 3.0

En film där Daniel Pink förklarar (på engelska) att drivkrafter för kreativa arbeten måste vara interna drivkrafter som ger inre motivation. ...

Läs mer ]

Coaching

I PlanB integrerar vi den coachande relationen i vårt arbete som ledarskapspartners och förändringskonsulter. I coachingen sporrar coachen sin ...

Läs mer ]

Dialog helt enkelt

Det är få metoder som i sin enkelhet är så kraftfulla som en riktig bra dialog. Dialogen är ett verktyg för små eller stora grupper som ...

Läs mer ]

DiSC – ännu ett verktyg

DiSC är ett av världens mest använda analysverktyg som beskriver och förklarar varför vi handlar som vi gör i olika situationer och vad som ...

Läs mer ]