top image

Konsult

Fenix

Fenix Bretz

Fenix Bretz är seniorkonsult i Mannaz. Han har flera års erfarenhet av ledarskap, innovation, lärande och utvecklingsprocesser, främst i roller med globalt ansvar för både konceptutveckling och implementering. Han är framförallt uppskattad för att förstå sina klienter och organisationen de är i, sin förmåga att snabbt skapa förtroende och för sitt sätt att leda förändringsarbete.

Fenix har en magisterexamen i organisationspsykologi från Lunds universitet som han senare byggt på med en internationell master i ledarskap och innovation i komplexa system från Köpenhamns handelshögskola. Han är ICF diplomerad coach och certifierad i flertalet verktyg såsom MBTI och OPQ.

Fenix har varit ansvarig centralt för ST-gruppens globala kultur- och värdegrundsarbete, globala implementeringar av strategiska HR processer och ledning av internationella projekt som syftat både till att skapa det innovativa organisationsklimatet och att utveckla talang. Han har tidigare suttit i kompetenscentret på Vestas Wind Systems som ansvarig för deras ledarskapsutveckling och rullade under denna tid även ut ett helt nytt program för deras specialister.

Senaste blogginlägg av Fenix

Från ord till verklig handling

Om aktionsbaserat lärande i praktiken När vi planerar ledarutveckling har vi ofta en övertro på individens förmåga och möjlighet att ...

Läs mer ]

Want to find out what engages your employees, but have a tight budget?

Recently I facilitated a workshop with the purpose to spot opportunities to drive engagement all the way out to blue collars in an organisation with ...

Läs mer ]

7 steps to develop a culture that supports your vision

Some companies seem to believe that culture is first created by the employees and then reflected by their behavior. This is by all means true, but ...

Läs mer ]

DARE to drive performance

In my last blog-post I wrote about what High Performers look like, and got a question about what it fundamentally takes to drive performance. In this ...

Läs mer ]

Two pieces for the puzzle of identifying High Performers

Identifying a High Performer is not about having a gut feeling. It might start out as a gut feeling, but in the end, what makes a High Performer a ...

Läs mer ]

If you DON’T go, where you don’t go; you WON’T know, what you don’t know – Steve Goubeaux

Let me just throw you out there and start by asking whether you have ever thought about where you source the knowledge that sows the seed for your ...

Läs mer ]