top image

Konsult

Annika

Annika Weman Widegård

Annika Weman Widegård är seniorkonsult i Mannaz. Hon har mångårig erfarenhet av ledarskap och av att leda utvecklingsprocesser i stora organisationer. De senaste åren har Annika haft ansvar för övergripande kvalitets- och utvecklingssatsningar inom området Social hållbarhet i Malmö stad.

Med inriktning på kvalitet och förbättringar samlar Annika personer med olika kompetenser och preferenser och designar processer som bäddar för tillit, delaktighet och samskapande.
Resultatet av Annikas arbete visar sig i ökad innovationskraft, effektivitet och hållbarhet. Annika har mycket hög energi och ett stort personligt engagemang och en förmåga att få folk omgivningen att växa, utvecklas och prestera.

Annika har varit chef för en mängd olika verksamheter och på olika nivåer i kommunal regi. Ofta har det handlat om komplexa verksamhetsområden, ibland på tvärs med verksamheter från fler än en huvudman.
Hon har erfarenhet av att leda i organisationsförändring och har ett stort batteri av verktyg för strategiskt ledarskap i förändring.

Annika är utbildad socionom, certifierad användare av Förändringens fyra rum®, processleder Open Spacemöten och använder sina kunskaper om lösningsfokuserad korttidsterapi på systemteoretisk grund i arbetet med team, organisationer och i individuell coachning.

Senaste blogginlägg av Annika

Diversity, inclusion and change

I have the opportunity to work with diversity, discrimination and equality in smaller and larger organizations. Working with diversity can be ...

Läs mer ]

Är din organisation i en helt ny situation?

Leder du i förändring? Har du aldrig varit i närheten av något liknande tidigare? Behöver du vägledning och verktyg för att förstå nuläget, ...

Läs mer ]

Vågar du släppa loss krafterna?

Att leda förändrade processer är en aktuell utmaning i såväl offentlig som privat sektor. Jag kommer senast från ett uppdrag som chef i ...

Läs mer ]