top image

Konsult

Anne-Charlotte

Anne-Charlotte Blomqvist

Anne-Charlotte är seniorkonsult i Mannaz. Hennes specialområde är samverkan och hur denna kan utvecklas, både i teori och praktik. Hon har många års erfarenhet av arbete med lärande och förändringsprocesser i olika roller, både på nationell och på kommunal nivå.

Anne-Charlotte är mycket väl förtrogen med hur man arbetar strategiskt med övergripande ansvar i politiskt styrda organisationer och har bl.a. arbetat som expert i ett regeringsuppdrag med målet att utveckla kompetens om samverkan och processtöd till kommuner, förvaltningar och verksamheter på nationell nivå.
Hon har under de senaste åren arbetat som samverkansledare i Sundbybergs stad och drivit och utvecklat metoder och arbetssätt för samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Anne-Charlotte är utbildad beteendevetare och processkonsult. Hon arbetar även med coachande samtal, konfliktlösning samt AI. (Appreiciative Inquiry)

Senaste blogginlägg av Anne-Charlotte

Inga inlägg än...