top image

Konsult

Anna

Anna Rosdahl

Anna är seniorkonsult i Mannaz och är besjälad av att utveckla människor och organisationer. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med chefscoaching, ledarskapsträning samt organisationsutveckling och anlitas ofta som handledare och konfliktbehandlare. Anna arbetar både i privat och offentlig sektor och verkar även internationellt.

Anna verkar som inspiratör, dörröppnare samt som stöd i utvecklings- och förändringsprocesser. Hon jobbar helhjärtat med att få människor och organisationer att hitta sin fulla potential, bli mer kreativa samt få tillgång till sin energi. Anna är speciellt uppskattad för sin förmåga att identifiera klienter och organisationers behov samt att bygga förtroende som grund för att framgångsrikt leda förändringsprocesser. Målet för Anna är att implementera nya mönster, strukturer och processer som generar utveckling av såväl individer som verksamheter.

Hon har lång erfarenhet av att arbeta som terapeut. Det terapeutiska synsättet är ett bra stöd i förändrings- och utvecklingsprocesser. Vid sidan av ett förflutet som chef inom försäljning och marknad har Anna lång erfarenhet av chefsrekrytering.

Anna är i grunden civilekonom och har pedagogisk utbildning samt är diplomerad mental tränare. Hon är även utbildad psykosyntesterapeut samt coach/ledare vid Psykosyntesinstitutet i Göteborg.
Anna är licensierad på Master Management Personprofil MMP, Farax 360° samt Hogans Personlighets Inventorium HPI.

Senaste blogginlägg av anna

Känner du dig engagerad på jobbet?

Grattis! Du är i klar minoritet! Enligt DI så är det bara en av sex förvärvsarbetande i Sverige som känner sig engagerade på jobbet. Det ...

Läs mer ]

Vad händer när vi alla tillsammans föreställer oss framtiden?

Presencing på svenska – förnimma, känna in, göra sig öppen för, låta ske? ”Man kan inte lösa morgondagens problem med gårdagens ...

Läs mer ]