top image

Konsult

Andreas

Andreas Jardbring

Andreas Jardbring är seniorkonsult i Mannaz. Han har över 20 års erfarenhet av ledarskap, innovation, förändringsledning och strategiskt arbete från både privat och offentlig sektor.

Andreas brinner för utveckling och förändringsarbete och har under åren genomfört många stora och små projekt som har gett honom gedigen insikt i vad som krävs för att nå framgång. Han är skicklig på att identifiera förbättringspotential genom att analysera organisationens processer och uppskattas för sin entusiasm, sin humor och för att alltid behålla sitt kundperspektiv intakt.
Det situationsanpassade ledarskapet engagerar Andreas mycket och det senaste året har han fördjupat sig och genomfört uppdrag inom neurovetenskap, kultur och värderingar samt kognitiv situationsanalys för ledningsgrupper.

Andreas har tidigare arbetat i ledande roller med strategi- och konceptutveckling på bl.a. IKEA, BRIO och Lantmännen samt i Malmö stad. Han har studerat ekonomi på Lunds universitet och Handelshögskolan i Köpenhamn med inriktning på innovationsprocesser, ledarskap och filosofi. I botten har han en skådespelarutbildning och han är diplomerad projektledare och certifierad i PPS, Fyrarummaren, PROPS, PROSCI, Service Design och Activity Based Working.

Senaste blogginlägg av Andreas

Inga inlägg än...