rikke

2016-12-20

0

Digital förnyelse 2017

I november 2016 avslutades arbetet med att modernisera Mannaz visuella identitet och varumärke för att spegla de förändringar som vi är med om samt bli bättre på att berätta vilka vi är och på vilket sätt vi skiljer oss från andra konsultbolag. Samtidigt lanserades också vår nya internationella hemsida på www.mannaz.com.
För att ytterligare stärka vårt varumärke i Sverige kommer den svenska hemsidan www.mannaz.se att släckas ner under januari månad, för att ge plats åt vår nya internationella website. Du hittar den på www.mannaz.com
Vi hoppas du gillar den!

Läs mer ]

rikke

2016-12-10

0

Utvecklingsinsatser för kommande generationer

Ta del av intervjun med Morten Kjaerum, vd för The Raoul Wallenberg Institute, där han berättar om institutets viktiga arbete och syftet med det utvecklingsarbete som Mannaz är med och bidrar till.

Organisation och kultur i förändring
Raoul Wallenberg institutet (RWI) är ett oberoende akademiskt institut med uppdraget att verka för ökad respekt för våra mänskliga rättigheter och för folkrätten.
Institutet arbetar med forskning och akademisk utbildning inom området mänskliga rättigheter och samarbetar direkt med myndigheter och organisationer. Målet i både Sverige och utomlands är att utveckla arbetet med mänskliga rättigheter för att ytterst kunna åstadkomma en skillnad för den enskilde individen.
Genom att arbeta både med akademisk verksamhet och i direkta samarbeten med myndigheter och organisationer erbjuder institutet en unik plattform där teori …

Läs mer ]